Z Karmelu Słowa Bożego i Świętych Aniołów

Nasza wspólnota mniszek karmelitanek bosych dopiero się rodzi. Nie mamy jeszcze klasztoru, a kilka z nas mieszka w maleńkim kontenerowym mieszkaniu, w niewielkiej wiosce na południowym krańcu Archidiecezji Gdańskiej.

TerenTworzą ją jednak konkretne osoby, które z całą pewnością łączy wspólna pasja: aby Słowo Boże uczynić dogłębnie swoim, to znaczy – siebie oddać Słowu. Owo pragnienie jest jednocześnie jednym z centralnych punktów naszej Reguły nadanej pustelnikom na Karmelu w XIII w. przez łacińskiego patriarchę Jerozolimy, św. Alberta.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie budowy naszego nowego klasztoru. Można to zrobić kupując cegiełkę, tj. wpłacając ofiary na podane niżej konto bankowe:

 

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
ul. Cumowników 8
81-517 Gdynia

Numer subkonta fundacyjnego:
50 1060 0076 0000 3300 0028 8428
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Odział w Gdyni

Bóg zapłać!

Teksty Sióstr Karmelitanek:

Kilka słów o ikonach

Medytacja nad Słowem

 

Zobacz także