Zachowanie wiernych podczas konsekracji

Jak rozumieć sytuacje, gdy kapłan okazuje Hostię ludowi przy Ecce Agnus Dei wspólnie ze świeckimi (podając im cząstki)? Czy dopuszczalne jest aby wierni po cichu recytowali słowa konsekracji lub całość ME oraz wyciągali przy tym ręce w kierunku ołtarza lub wykonywali podobne gesty?

Rafał

Kan. 907 Kodeksu Prawa Kanonicznego bardzo wyraźnie tego zabrania: „W sprawowaniu Eucharystii diakonom i świeckim nie wolno wypowiadać modlitw, zwłaszcza modlitwy eucharystycznej, lub wykonywać czynności, które są właściwe kapłanowi odprawiającemu.”

Michał Pac OP

Zobacz także