Zakończenie Roku Eucharystii w diecezji drohiczyńskiej

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada br., w Drohiczynie został uroczyście zakończony Rok Eucharystii. Mszy św. w drohiczyńskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji bp Antoni Dydycz. W liście pasterskim skierowanym do diecezjan bp Dydycz zachęca, aby kończący się Rok Eucharystii motywował nas do odświeżenia praktyk religijnych i do ożywienia naszej gorliwości.

"Niech ten koniec Roku Eucharystii stanie się początkiem nowej, jeszcze bardziej przyjaznej więzi z Jezusem Eucharystycznym" – czytamy w liście. "Chrystus pozostał wśród nas pod postaciami chleba i wina, aby być jak najbliżej każdego człowieka, aby umacniać nas i dopomagać w odnoszeniu zwycięstwa nad złem, gdyż to nam pozwoli na radosne uczestnictwo w tajemnicy zmartwychwstania" – pisze bp Dydycz. Nie można więc – zdaniem ordynariusza drohiczyńskiego – dopuścić do tego, aby obecność eucharystyczna Chrystusa stała się dla nas jedynie jakimś rytuałem. Powinna ona być głęboko zakorzeniona w naszej duchowości, w naszym rozpamiętywaniu życia i poświęcenia Syna Bożego, w naszym stałym nawracaniu się do tego, co dobre.

"Zjednoczeni w wierze i miłości – pełni nadziei módlmy się, aby jak najszybciej w naszych sercach i umysłach, w rodzinach i życiu publicznym zagościło Królestwo Boże. Tak bardzo potrzebujemy prawdy i światła. Tak mocno tęsknimy za nadzieją i miłością" – czytamy. Biskup drohiczyński apeluje do wiernych, aby w uroczystość Chrystusa Króla starali się zjednoczyć z Panem Jezusem przez przystąpienie do Komunii Świętej.

W programie uroczystości w Drohiczynie znalazły się adoracja i procesja z Najświętszym Sakramentem. Zebrani odśpiewali także dziękczynne "Te Deum" za dar tak oddanych pasterzy Kościoła, jakim był Jan Paweł II i jakim jest Benedykt XVI. Do katedry drohiczyńskiej zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich grup modlitewnych, ruchów katolickich i stowarzyszeń kościelnych z Akcją Katolicką i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży na czele. W tym samym dniu o godzinie 7.30 w kaplicy seminaryjnej w Drohiczynie bp Antoni Dydycz odprawił Mszę św. z okazji święta patronalnego drohiczyńskiego seminarium. Podczas uroczystości odbył się obrzęd włączenia do kandydatury diakonatu i kapłaństwa.

inf. KAI

 

Zobacz także