Zakończenie peregrynacji ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości

Uroczystą Mszą św. w poznańskim kościele świętego Rocha zakończyła się w niedzielę wieczorem całoroczna peregrynacja po Polsce ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości. Od grudnia zeszłego roku podarowany przez papieża Jana Pawła II środowiskom naukowym wizerunek nawiedził wszystkie ośrodki akademickie w kraju.

Ikona Sedes SapientiaeUroczystą liturgię wraz z metropolitą poznańskim celebrowali jego biskupi pomocniczy: Zdzisław Fortuniak, Marek Jędraszewski i Grzegorz Balcerek. W świątyni obecni byli rektorzy i profesorowie poznańskich uczelni oraz licznie zgromadzeni studenci. Kościół św. Rocha, w którym odbyło się pożegnanie ikony, słynie z jednego z najbardziej prężnych w Poznaniu duszpasterstw akademickich. W świątyni tej znajdują się też relikwie błogosławionej Sancji – patronki studentów, do której młodzież akademicka modli się szczególnie o powodzenie w czasie sesji egzaminacyjnych.

W najbliższych dniach Delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego, bp Marek Jędraszewski wspólnie z profesorami, wykładowcami oraz studentami poznańskich i leszczyńskich uczelni wyższych, odwiezie ikonę do Rzymu, by podczas uroczystej Mszy św. w bazylice św. Piotra przekazać ją papieżowi Benedyktowi XVI. Dokładnie rok temu ta sama delegacja otrzymała ikonę od Jana Pawła II i przywiozła ją do Poznania, gdzie zaczęła się peregrynacja wizerunku po Polsce.

Ikona Maryi Stolicy Mądrości to ułożona z kolorowych kamieni mozaika, którą wykonał chorwacki jezuita, o. Marko Ivan Rupnik. Nawiązująca do słynnej ikony Chrystusa-Pantokratora, przedstawia ona postaci Maryi i Jezusa, który unosi ku górze palce prawej dłoni – co w ikonografii tłumaczy się jako gest nauczania.

We wrześniu 2000 roku Jan Paweł II przekazał wizerunek przedstawicielom środowiska akademickiego, gdy świętowali oni w Rzymie Wielki Jubileusz dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. "Niech Ta, która swoją modlitwą wspierała apostołów na początku ewangelizacji pomaga także wam przenikać środowisko uniwersyteckie duchem chrześcijańskim" – powiedział wówczas Papież, którego życzeniem było, aby ikona pielgrzymowała po diecezjach świata, będących siedzibami uniwersytetów.

Pierwszym etapem peregrynacji była stolica Grecji – Ateny, gdzie wraz z odnotowanym przez Dzieje Apostolskie wystąpieniem świętego Pawła na Areopagu, doszło do pierwszego spotkania chrześcijaństwa z ówczesnym światem myśli naukowej. Do tej pory ikona gościła również w Moskwie, a także w Hiszpanii, Ameryce Południowej i na Wyspach Brytyjskich. Po peregrynacji w Polsce kolejnym krajem, który przyjmie ikonę będzie Bułgaria.

Na podst. KAI

 

Zobacz także