Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2008

Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Tegorocznymi zwycięzcami okazali się: Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Białowieży, Chór „Preobrażenije” Soboru św. Aleksandra Newskiego w Melitopolu na Ukrainie, Chór Wydziału Dyrygentury Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa z Kijowa i Chór Komendy Wojewódzkiej Policji z Białymstoku.

Wyniki ogłoszono 31 maja. Nagrody przyznawane były w pięciu kategoriach. W kategorii chórów parafialnych wiejskich pierwsze miejsce przyznano Chórowi Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Białowieży, a kolejne – chórowi „MARIAWITA” Starokatolickiego Kościoła Mariawitów z Dobrej k. Łodzi i Chórowi Parafii Prawosławnej Matki Bożej „Miłującej” z Czeremchy.

W kategorii chórów parafialnych miejskich zwycięzcą okazał się chór „Preobrażenije” Soboru św. Aleksandra Newskiego z Melitopolu na Ukrainie. Drugie miejsce przyznano ex aequo Chórowi Dziecięcemu Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim i Chórowi „SVETI MARCO” z Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego z Podgoricy w Czarnogórze.

W kategorii chórów akademickich zwyciężył Chór Wydziału Dyrygentury Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa z Kijowa. Drugie miejsce, również ex aequo zajęłyChór Żeński Wydziału Muzycznego Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego z Moskwy oraz Akademicki Chór „BEL CANTO” Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP z Olsztyna.

W kategorii chórów zawodowych pierwszego miejsca nie przyznano, natomiast drugie otrzymał Moskiewski Ormiański Chór Kameralny z Moskwy. W kategorii chórów „innych” pierwsze miejsce otrzymał Chór Komendy Wojewódzkiej Policji z Białymstoku.

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Muzyki Cerkiewnej organizowany jest już od 27 lat. Obecnie stał się już muzycznym wydarzeniem na skalę europejską. Nie bez powodu przypisuje mu się szczególną rolę budowania pomostów między ludźmi różnych krajów narodów, wyznań i religii.

Organizatorami Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej, z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, są powołany przez niego Społeczny Komitet Organizacyjny oraz Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej". Sprawami merytorycznymi zajmuje się Rada Programowo-Artystyczna na czele z ks. mitratem Michałem Niegierewiczem, który jest jednocześnie dyrektorem festiwalu. Natomiast pracami organizacyjnymi zajmuje się społecznie Stowarzyszenie i wyłonione z jego członków Biuro Organizacyjne.

inf. KAI

 

Zobacz także