Zakończył się festiwal „Gaude Mater” w Częstochowie

XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" zakończył się w sobotę w Częstochowie. Celem tej imprezy jest szerzenie ekumenizmu i wzajemnego poznania różnych religii i kultur oraz promocja polskiej muzyki sakralnej. Najwięcej festiwalowych projektów zaprezentowano na Jasnej Górze.

Festiwal, organizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Episkopatu Polski, jest jedną z większych imprez muzycznych i jedyną o tak szerokiej formule w Polsce.

W trakcie 6 dni festiwalowych na "Gaude Mater" zaprezentowało się ponad 800 artystów z kilku krajów europejskich. Odbyły się koncerty muzyki bizantyjskiej, ormiańskiej i cerkiewnej. W programie Festiwalu uwzględniono Jubileusz Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza, 250. rocznicę urodzin Mozarta i 140. rocznicę śmierci o. Cyryla Gieczyńskiego. Nie zabrakło koncertu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Tegoroczny Festiwal poświęcony był Muzyce Wschodu i Zachodu czyli poszukiwaniu wspólnych korzeni chrześcijańskiej Europy.

16. edycję otworzyło oratorium "Śluby Jana Kazimierza" Mieczysława Sołtysa. Utwór powstał w 1895 roku, a tematycznie nawiązuje do historycznej obrony Jasnej Góry w czasie "potopu szwedzkiego" i wydarzeń z 1 kwietnia 1656 roku. Polskie, powojenne prawykonanie w bazylice jasnogórskiej odbyło się pod kierunkiem prof. Jurija Łuciwa, uczenia Adama Sołtysa, syna twórcy oratorium.

W czasie liturgicznej inauguracji miała miejsce prapremiera "Messe per voci e fiati", dzieła Pawła Łukaszewskiego, współczesnego kompozytora pochodzącego z Częstochowy. Na koncert finałowy Festiwalu Muzyki Sakralnej " Gaude Mater" złożyła się "Wielka Msza f-moll" Antona Brucknera, wykonana w jasnogórskiej bazylice.

Tradycyjnie festiwalowi towarzyszyły wystawy, spektakle i seminaria naukowe. W czwartym dniu "Gaude Mater" odbyło się sympozjum poświęcone życiu i twórczości paulina, o. Cyryla Gieczyńskiego, kompozytora jasnogórskiego z przełomu XVIII i XIX wieku, w 140. rocznicę jego śmierci. Dr hab. Remigiusz Pośpiech przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, od wielu lat badający zbiory muzyczne jasnogórskich archiwów, wyraził nadzieję, że sesja przyczyni się do poznania tej prawie zapomnianej postaci polskiego życia muzycznego.

Wyjątkowym wydarzeniem "Gaude Mater" był w tym roku koncert pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II "Ukryty Ja", w którym pieśni do tekstów Karola Wojtyły wykonywali m. in.: Lora Szafran, Ewa Uryga, Marek Bałata i Janusz Szrom.

inf. KAI

 

 

Zobacz także