Zakończyła się konferencja „Tradycja a reforma liturgii”

W dniach 17-18 czerwca 2005 w krakowskim klasztorze dominikanów odbyła się konferencja "Tradycja a reforma liturgii", poświęcona źródłom i konsekwencjom soborowej reformy liturgicznej oraz aktualnemu stanowi teologii liturgii i praktyki celebracji w Polsce. Konferencję zoranizował Dominikański Ośrodek Liturgiczny we współpracy z Wydawnictwem Christianitas, Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów oraz Dominikańską Szkołą Współczesności.

 

Ks. Tomasz Węcławski i ks. Marcin Węcławski

Konferencja była wydarzeniem wyjątkowym. Po raz pierwszy w Polsce zorganizowano tego typu debatę, w której udział wzięli rzedstawiciele komisji Episkopatu oraz osoby związane z ruchem tradycyjnej liturgii.

Bezpośrednią przyczyną jej zorganizowania było wydanie po polsku książki "Patrząc na liturgię" Aidana Nicholsa OP. Publikacja ta, poświęcona dwudziestowiecznym przemianom liturgicznym, wzbudziła na Zachodzie ożywioną dyskusję; była także inspiracją dla Josepha kard. Ratzingera w pracy nad jego znaną książką "Duch Liturgii".

Ks. Stanisław Mieszczak i ks. Stanisław SzczepaniecPierwszą część konferencji stanowiły dwie sesje w gronie zaproszonych gości. W dyskusji wzięli udział m.in. ks. prof. dr hab. Tomasz Węcławski, jeden z najwybitniejszych współcześnie polskich teologów; ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski TChr, liturgista; o. Tomasz Kwiecień, liturgista, przewodniczący dominikańskiej Prowincjalnej Komisji Liturgicznej, ks. lic. Stanisław Mieszczak SCJ, liturgista i wykładowca liturgiki z Krakowa, ks. dr Stanisław Szczepaniec, konsultor Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członek Komisji Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej i moderator Centralnej Diakonii Liturgicznej; Paweł Milcarek, redaktor naczelny "Christianitas", a także przedstawiciele krakowskiego klasztoru dominikanów i inni zaproszeni goście. Rozmowę poprzedziły wprowadzenia, wygłoszone przez Pawła Milcarka oraz o. Tomasza Kwietnia.

Podczas rozmów pojawiły się m.in. postulaty za wprowadzeniem pluralizmu rytów, większej otwartości na liturgię i teologię tradycjną; głosy doceniające reformę, ale jednocześnie wyrażające świadomość potrzeby jej uzupełnienia.

Paweł MilcarekWieczorna promocja książki "Patrząc na liturgię", która odbyła się w auli Kolegium oo. Dominikanów, była spotkaniem otwartym. W towarzyszącej jej dyskusji panelowej – oprócz autora – wzięli udział o. Tomasz Kwiecień OP i Paweł Milcarek. Obecny był także ks. Bogusław Nadolski TChr. Po spotkaniu odbył się w bazylice koncert zespołu Redivivum pod tytułem "Wieczorna modlitwa psalmami".

W sobotę, 18 czerwca, w kapitularzu klasztoru dominikanów o. Aidan Nichols OP wygłosił dwa wykłady pod wspólnym tytułem "O świętej liturgii". Pierwszy z nich, "O stanie reformy liturgicznej", rozpocznął się o godzinie 9.; kolejny, "O teologii liturgii", o godzinie 10.45. Po południu, o godzinie 16. w auli w tzw. atrium odbyło się spotkanie czytelników i redakcji czasopisma Christianitas. Spotkanie pod tytułem "Z Kardynałem Ratzingerem w drodze, z Papieżem Benedyktem na starcie" było poświęcone najnowszemu numerowi Pisma.

O. Aidan Nichols i o. Tomasz Kwiecień (z prawej)Zwięczeniem konferencji była Eucharystia, którą Aidan Nichols OP odprawił w kościele św. Idziego, u stóp Wawelu, w sobotę wieczorem. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie pojawiły się "elementy przedsoborowe" (których zapowiedź spowodowała spore zamieszanie), jednak bez wątpienia modlitwę Kanonem Rzymskim po łacinie, z towarzyszeniem podczas całej celebracji chorału gregoriańskiego (tu w wykonaniu scholi San Clemente i kantora Marcina Bornus-Szczycińskiego), można dziś nazwać przeżyciem szczególnym.

Aidan Nichols OP jest liturgistą, historykiem, Mistrzem świętej Teologii. Obecnie także honorowym wykładowcą uniwersytetu w Cambridge i Angelicum. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z Tradycją Kościoła, teologią Hansa Ursa von Balthasara, tomizmem.

Dostępna jest już fotogaleria z konferencji. W najbliższym czasie organizatorzy planują wydanie podsumowania treści konferencji i udostępnienie jej szerszemu gronu odbiorców. Wszelkie informacje będzie można znaleźć na stronach internetowych. Jak twierdzi Tomasz Grabowski OP, odpowiedzialny za Dominikański Ośrodek Liturgiczny, można się spodziwać pojawienia się, wśród wielu interesujących propozycji Ośrodka na nadchodzący rok, także inicjatywy podobnej do czerwcowej konferencji.

Michał Wsiołkowski

Zobacz także