Zakończyło się sympozjum o Eucharystii w Krakowie

Dwudniowe sympozjum interdyscyplinarne "Eucharystia sprawowana na ołtarzu świata" zakończyło się we wtorek w Krakowie. Sesję zorganizowały Wydział Teologiczny, Filozoficzny i Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej na zakończenie Roku Eucharystii. O wydarzeniach związanych z Sympozjum informowaliśmy na bieżąco na naszych stronach.

Obrady sympozjum

– Chcieliśmy włączyć się w wielkie obchody Roku Eucharystii. Głównym celem naszego spotkania było nowe spojrzenie na Eucharystię – powiedział dziekan Wydziału Teologicznego PAT ks. prof. Stefan Koperek, główny organizator sympozjum. Do udziału w obradach zaproszono historyków Kościoła, biblistów, filozofów i teologów.

– Fundamentem naszych rozważań było spojrzenie biblijne na Eucharystię, ale później staraliśmy się ukazać, jak pojmowanie Eucharystii jako uczty rozwijała się w ciągu wieków – wyjaśnił ks. Koperek. Dziekan Wydziału Teologicznego PAT podkreślił, że chrześcijaństwo pierwszych wieków było "chrześcijaństwem Eucharystii". – Z czasem niestety gdzieś to się rozeszło i trzeba było specjalnymi przykazaniami przypominać o udziale w niedzielnej Mszy św. – ubolewał. Ważnym aspektem krakowskiego sympozjum stało się więc pytanie, jak dziś mówić o Eucharystii. – Słowo "ofiara" ma dziś raczej pejoratywne konotacje. Dlatego mówiąc w tym kontekście o Eucharystii, trzeba podkreślać, że to najwspanialszy dar miłości – dodał ks. Koperek.

Dziekan Wydziału Teologicznego PAT podkreślił, że owocem sympozjum są nie tylko dociekania naukowe, ale także pytania duszpasterskie. – Zastanawialiśmy się np. jak wychować do życia Eucharystią – mówił. Przypominając, że starożytni chrześcijanie w wiekach prześladowań przyzwyczaili się zabierać Eucharystię do domu, by rano przyjąć Komunię Świętą. – W naszym zagonionym świecie jest to oczywiście utopia, ale ważne, by wychować do pełnego udziału w niedzielnej Mszy św. – podkreślił ks. Koperek. – Chodzi o to, by dzisiejszy chrześcijanin miał pełną świadomość, że udział w Eucharystii to nie tylko obowiązkowy rytuał, ale prawdziwe spotkanie osób w miłości – podsumował.

Do udziału w obradach zaproszono wybitnych naukowców z całej Polski. Referaty przedstawiali m. in. ks. Wacław Hryniewicz OMI, który mówił o perspektywie teologiczno-ekumenicznej Eucharystii, o. prof. Tomasz Dąbek OSB, ks. dr hab. Grzegorz Ryś, który zarysował temat Komunii św. w średniowieczu i o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, który mówił o tajemnicy Obecności. We wszystkich trzech sesjach po prelekcjach miały miejsce rozmowy panelowe, które były okazją do wymiany poglądów między mówcami, a także zgromadzoną publicznością. W przerwie między sesjami uczestnicy sympozjum spotykali się na wspólnej Eucharystii.

Dopełnieniem sesji był koncert "Eucharystia w muzyce" w wykonaniu chóru "Psalmodia" Papieskiej Akademii Teologicznej, który odbył się w kościele pw. św. Marka w poniedziałkowy wieczór. Niewątplie cennym punktem była także prezentacja "Sztuka w służbie Eucharystii", która odbyła się we wtorek w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej. Zaprezentowano na niej unikatowe, zabytkowe księgi, szaty i naczynia liturgiczne ze skarbców katedry na Wawelu oraz Bazyliki Mariackiej.

na podst. inf. wł. i KAI

 

Zobacz także