Zamek Bierzgłowski: Rekolekcje pierwszych w Polsce diakonów stałych

W Zamku Bierzgłowskim (woj. kujawsko-pomorskie) w dniach 21-23 odbyły się trzydniowe rekolekcje dla przyszłych diakonów stałych. Spotkania prowadził ojciec Leon Knabit.

Przyszli kandydaci do diakonu stałego – czterej mężczyźni z diecezji ełckiej, pelplińskiej i toruńskiej – w dniach 21-23 września przeżywają wspólnie ze swymi małżonkami rekolekcje. Jak podaje dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych – ks. dr Dariusz Iwański – w przyszłym roku odbędą się pierwsze w Polsce święcenia osób powołanych do posługi w diakonacie stałym.

Diecezja toruńska jest pierwszą w Polsce diecezją, która zdecydowała się na wprowadzenie, przywróconego po Soborze Watykańskim II, diakonatu stałego. Bp Andrzej Suski – ordynariusz toruński – wyraził przekonanie, że diakonat stały jest potrzebny dla nowej ewangelizacji. Diakon pracujący zawodowo będzie miał łatwiejszy dostęp do środowisk, w których pojawiają się nowe obszary głoszenia Ewangelii.

Kandydatem do diakonu stałego może zostać mężczyzna ochrzczony, bierzmowany i wolny od przeszkód wymienionych w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Kandydat żonaty może przyjąć święcenia diakonatu po ukończeniu 35 roku życia i po przynajmniej 5 latach małżeństwa. W przypadku celibatariusza dolna granica wieku to 25 lat. Nauka w Ośrodku trwa 3 lata.

inf. KAI

 

Zobacz także