Zanurzeni. Katechumenat dorosłych

Katechumenat, czyli okres przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu, to praktyka prawie tak stara jak sam Kościół. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, dbano o to, aby ci, którzy uwierzyli w Chrystusa i zdecydowali się przyjąć chrzest, byli do tego odpowiednio przygotowani.

Może się wydawać, że jest to zwyczaj stary, dziś już nieobecny. W większości zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci i nikt nas do tego sakramentu nie przygotowywał. Jednak w Kościele istnieje wiele wspólnot katechumenatu, w których dorośli ludzie przygotowują się do przyjęcia chrztu.

Jesteśmy katechistami, to znaczy towarzyszymy katechumenom, czyli osobom przygotowującym się do przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania we wspólnocie katechumenatu w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym w Krakowie. Chcemy przede wszystkim tym blogiem wybrać się z Wami w podróż. Podróż do tego, co jest fundamentem wiary, do sakramentów, by opowiedzieć o tym czym są i jak nimi żyć. Będziemy pisać z różnych perspektyw, na różne sposoby, różnymi twarzami, historiami i opowieściami.

Ten blog nie powstałby zapewne, gdyby nie to, co Tischner nazwał fenomenem spotkania. To właśnie dzięki spotkaniu – spotkaniu człowieka na drodze inicjacji chrześcijańskiej – możemy odkrywać razem z Wami karty wtajemniczenia dorosłych w sakramenty. Cieszymy się, że możemy wspólnie prowadzić tego bloga. W kolejnych wpisach postaramy się opowiedzieć czym jest katechumenat i jak wyglądał w różnych okresach historii Kościoła. Chcemy także podzielić się z Wami tym, jak współcześnie wygląda wspólnota katechumenatu i co przeżywają ci, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Barbara Szymańska i Michał Karp OP

Barbara Szymańska i Michał Karp OP na Liturgia.pl

Barbara Szymańska – pracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Michał Karp – dominikanin, student Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Obydwoje są katechistami, przygotowującymi dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w ramach kursu prowadzonego przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny przy krakowskim klasztorze oo. Dominikanów.