Zarys historii Triduum Paschalnego

Triduum Sacrum, Sacratissimum Triduum i wreszcie Triduum Paschalne – trzy określenia używane w różnym okresie kształtowania się tradycji liturgicznej. Triduum Sacrum – nazwa używana przez Ambrożego określająca dni, w czasie których Chrystus et passus est, et quievit et resurrexit. Drugiego terminu Sacratissimus Triduum używał św. Augustyn dla oznaczenia dni Chrystusa crucifixi, sepulti, suscitat.

Triduum Sacrum, Sacratissimum Triduum i wreszcie Triduum Paschalne – trzy określenia używane w różnym okresie kształtowania się tradycji liturgicznej. Triduum Sacrum – nazwa używana przez Ambrożego określająca dni, w czasie których Chrystus et passus est, et quievit et resurrexit. Drugiego terminu Sacratissimus Triduum używał św. Augustyn dla oznaczenia dni Chrystusa crucifixi, sepulti, suscitat.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.