Zasypana przepaść – pamięci Krystyny

W ostatnim tygodniu uczestniczyłem w pogrzebie mojej znajomej Krystyny. Miała tylko 47 lat, odeszła pokonana przez raka, z którym zmagała się kilka lat. A tak naprawdę  - rak pokonał ją tylko pozornie. Jej umieranie było w rzeczywistości zwycięstwem.

W ostatnich tygodniach jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył a ostatnie 6 dni życia było już umieraniem w wielkim cierpieniu, choć do ostatniego dnia była przytomna. W czasie choroby bliscy i przyjaciele modlili się o jej zdrowie, mając nadzieję na cudowne uzdrowienie. Uzdrowienie byłoby na pewno fantastycznym darem miłości Boga. Ale w jej umieraniu objawił się cud jeszcze większy. Krystyna odchodziła świadomie i spokojnie. Chciała żyć, ale przez wiarę zaakceptowała wydarzenia swojej historii jako dar Boga. Akceptowała cierpienie i bez lęku (ale i bez rezygnacji) akceptowała umieranie. W jej umieraniu objawiło się zwycięstwo Jezusa nad śmiercią – zasypanie przepaści. Pogrzeb był piękny. Ludzki ból jej bliskich nie był rozpaczą, był przeniknięty wiarą i nadzieją. Krystyna dopełniła swego udziału w Passze Jezusa.

Krysiu, było dla mnie łaską Ciebie poznać, być przy Twoim odchodzeniu i mówić słowo na Twoim pogrzebie. Proszę, módl się za mnie po drugiej stronie, żebym się wreszcie nawracał i całym sobą uwierzył Jezusowi, jak Mu uwierzyłaś Ty.

"Niech umrę śmiercią sprawiedliwych! Niechaj taki jak ich będzie mój koniec!" (Lb 22, 10)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....