Zaufaj Mu!

Komentarz do czytań III Niedzieli Adwentu (Gaudete) roku C  

Radujcie się, bo bliskie jest przyjście Pana. Radujcie się, bo Pan stanął pomiędzy nami a naszym nieprzyjacielem, radujcie się bo oddalił wyrok na nas ciążący. Radujcie się, bo jest pośród nas – On mocarz, On zbawca, On jedyny i prawdziwy Władca Wszechświata.

Radujcie się, bo nadchodzi dzień wyzwolenia od lęku, czas odnowienia miłości, okres wieczystego święta!

Wyśpiewaj swą radość chrześcianinie! Spójrz! Oto On rozradował się z ciebie, a teraz ty rozraduj się w Nim.

Zaufaj Mu! Poddaj się Jego woli! Nie lękaj się Go, nie lękaj się Mu zaufać. Albowiem wola Pana to ocalenie, a poddanie się jej to wstąpienie na drogę radości, na ścieżkę pokoju, który przewyższa wszelki umysł.

Mówcie do zatrwożonych w sercu: „Bądżcie mocni! Nie bójcie się!“ Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was!
Wtedy otworzą sie oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych.
Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych.
Gdyż wytrysną wody na pustyni i potoki na stepie.(…)
I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą…

(Iz 35,4-6,8)

Agnieszka Myszewska-Dekert

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.