Zawichost: Rekolekcje o Triduum Paschalnym z ks. Krzysztofem Porosłą

Ośrodek Formacji Liturgicznej w Zawichoście koło Sandomierza organizuje rekolekcje „Tajemnica Baranka”, przygotowujące do Triduum Paschalnego, które w dniach 20-23 marca 2016 r. (Niedziela Palmowa – Wielka Środa) poprowadzi ks. Krzysztof Porosło.

Plakat– „Będziemy chcieli przygotować się do celebracji Chrystusowej Paschy przez adorację Najświętszego Sakramentu, wspólne czytanie i indywidualne medytowanie Bożego słowa, przez modlitewną ciszę i przede wszystkim przez sprawowanie liturgii: Eucharystię i Liturgię Godzin” – zapowiadają siostry jadwiżanki, organizujące rekolekcje. – „W bogactwo historii, teologii i duchowości Triduum paschalnego, a szczególnie w głąb tajemnicy Chrystusowego przejścia ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca, będzie nas wprowadzał w konferencjach mistagogicznych rekolekcjonista” – dodają.

– „Ostatnie dni przed swoją męką i śmiercią Chrystus pragnął spędzić ze swoimi przyjaciółmi – Apostołami oraz rodziną Łazarza z Betanii” – wyjaśnia ks. Krzysztof Porosło. – „Możemy się domyślać, że pragnął dzielić choć troszkę swój strach, samotność, grozę krzyża i śmierci z najbliższymi sobie osobami. Ale pragnął być z nimi przede wszystkim dlatego, żeby przygotować ich do swojej Paschy. Odprawiał z nimi i dla nich swoiste rekolekcje, które wprowadzały ich w paschalny dramat Wielkiego Piątku, Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania – w Triduum Baranka Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego. Nie można zatem wybrać lepszego sposobu przygotowania do Triduum Paschalnego, jak rekolekcje, trwanie przy Chrystusie, który wchodzi w swoją Paschę” – dodaje rekolekcjonista.

Zapisy na rekolekcje odbywają się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.zawichost.jadwizanki.pl, drogą mailową lub telefonicznie (ilość miejsc jest ograniczona). Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 170 zł (jednakże koszt rekolekcji nie może być przeszkodą w uczestnictwie, dlatego trudności związane z kosztem rekolekcji można zgłosić w sekretariacie OFL).

Ks. Krzysztof Porosło – kapłan archidiecezji krakowskiej, student teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, autor i redaktor kilkunastu książek o liturgii; nagrania jego homilii i rekolekcji można znaleźć na stronie www.baptysterium.pl.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także