Zawichost: We wrześniu tygodniowa Szkoła Zakrystianów

Ośrodek Formacji Liturgicznej w Zawichoście organizuje spotkania formacyjne dla zakrystianów w dniach 5-9 września. Uczestnicy mają możliwość w warunkach stacjonarnych przeżyć czas modlitwy, wysłuchać konferencji, wziąć udział w zajęciach praktycznych, a także skorzystać z warsztatów układania kwiatów.

Uczestnicy będą mieli możliwość w warunkach stacjonarnych, w ramach tygodniowego pobytu w Ośrodku Formacji, przeżyć czas modlitwy dla pogłębienia osobowej więzi z Bogiem, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania praktyczne. Przez uczestnictwo w konferencjach zgłębiają zagadnienia duchowości zakrystiana, teologii liturgii, historiozbawczego wymiaru liturgii, teologii roku liturgicznego, przestrzeni liturgicznej, ksiąg liturgicznych, uczestniczą w zajęciach praktycznych dotyczących posługi w przestrzeni liturgicznej, przygotowania i konserwacji naczyń i szat liturgicznych, a także mogą skorzystać z warsztatów układania kwiatów.

Zajęcia prowadzą: ks. Dominik Ostrowski, ks. Dariusz Sidor, ks. Andrzej Rusak, Małgorzata Kuś, Jarosław Kuś, ks. Stanisław Mieszczak SCJ, s. Anna Hyszko CHR.

Organizatorzy proszą o przywiezienie materiału fotograficznego związanego z własnymi realizacjami  dotyczącymi kwiatów w kościele i fartucha do pracy warsztatowej. Narzędzia do pracy warsztatowej zostaną udostępnione. Na miejscu istnieje też możliwość zakupienia narzędzi florystycznych typu: sekator, nożyk, kotwica, gąbka itp. Udział w całych zajęciach jest podstawą do wydania zaświadczenia.

Tygodniowe zajęcia w Szkole Zakrystianów mają charakter kursu podstawowego. W ramach kontynuacji odbywają się sesje tematyczne proponowane w programie OFL. Zajęcia w Szkole Zakrystianów objęte są patronatem Biskupa sandomierskiego i Instytutu Liturgicznego UPJPII w Krakowie.

Zapisy prowadzone są stronie: www.zawichost.jadwizanki.pl.

ah

Zobacz także