Zbigniew Machnikowski pierwszym diakonem stałym w diecezji pelplińskiej

Pierwszy diakon stały w diecezji pelplińskiej - a drugi w Kościele rzymskokatolickim w Polsce po Soborze Watykańskim II - został wyświęcony przez bp. Jana Bernarda Szlagę 8 czerwca w Pelplinie. Święcenia przyjął 44-letni Zbigniew Machnikowski, którego żona i dwójka dzieci uczestniczyli w uroczystości w bazylice katedralnej.

Święcenia diakonatuLiturgia przebiegała podobnie jak święcenia diakonów w ramach formacji w seminarium duchownym. Na jej wstępie ks. prał. Eugeniusz Stencel, w imieniu Diecezjalnej Komisji Liturgicznej podkreślił, że święcenia diakona stałego to wydarzenie przełomowe dla Kościoła w Polsce oraz wyraził przekonanie, że Kościół otrzymuje w ten sposób znaczną pomoc.

Na początku homilii bp Szlaga podkreślił historyczną wagę wydarzenia, dodając, że służba diakona to "wysoki przywilej". Biskup przypomniał też wkład pracy na rzecz Kościoła diecezjalnego Zbigniewa Machnikowskiego. Zwrócił tez uwagę, że uroczystość ma miejsce w dniu, w którym Kościół wspomina św. Jadwigę Królową – patronkę Instytutu Teologicznego Diecezji Pelplińskiej w Tczewie, której Z. Machnikowski jest wicedyrektorem.

Bp Szlaga przypomniał też zadania, które zlecane są diakonom, w tym głoszenie Słowa Bożego i posługę chorym. Diakon jest pomocnikiem biskupów i kapłanów w służbie Kościołowi. W tym kontekście zauważył hierarcha, że diakoni stali mogą być znaczącym wsparciem dla kapłanów, szczególnie w przypadku niedoboru duszpasterzy w jakiś rejonach diecezji.

Asysta w czasie EucharystiiDiakon Zbigniew Machnikowski podkreślił, że urodził się w 1964 r. gdy trwał II Sobór Watykański, który przywrócił diakonat stały. Dziękował biskupowi za zaufanie, także swoim rodzicom, rodzeństwu, całej rodzinie. Wspomniał kapłana, który udzielił mu Chrztu św. oraz śp. ks. Hilarego Jastaka z Gdyni, który wywarł duży wpływ na jego formację duchową. Szczególnie dziękował żonie i dzieciom za wsparcie, zaufanie, miłość przy podejmowaniu decyzji o święceniach i podczas jej realizacji. Za rzetelną formację duchową, pastoralną dziękował Ośrodkowi Formacji Diakonów Stałych w Przysieku koło Torunia.

Zbigniew Machnikowski urodził się w Gdyni. Do 1992 roku była to diecezja chełmińska ze stolicą w Pelplinie. Studiował teologię na KUL-u, gdzie zdobył licencjat z teologii fundamentalnej. Jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, wicedyrektorem Instytutu Teologicznego Diecezji Pelplińskiej w Tczewie im. Św. Jadwigi Królowej – Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ma żonę i dwoje dzieci.

W czasie formacji do święceń, odbywał praktykę duszpasterską w parafii Wszystkich Świętych w Skórczu. Pierwszą posługę diakońską będzie sprawował 9 czerwca w Tczewie, asystując biskupowi pelplińskiemu podczas święta patronalnego Instytutu Teologicznego w Tczewie, który uczci swoją patronkę – św. Jadwigę Królową.

Zbigniew Machnikowski po raz pierwszy z urzędem diakona stałego zetknął się na Zachodzie. Ze swoim pragnieniem pełnienia tej posługi nosił się od lat 80-tych. Otrzymał już zaproszenia od bliskich i znajomych na chrzty i śluby. Mieszka w Gdyni, tam w parafii ojców jezuitów będzie asystował przy ołtarzu. Jest jednak inkardynowany do diecezji pelplińskiej i podlega biskupowi pelplińskiemu.

Pierwszych pięciu żonatych mężczyzn wyświęcono na diakonów w 1968 roku w katedrze kolońskiej. Obecnie na świecie posługuje około 32 tys. stałych diakonów. W 2005 roku biskup Andrzej Suski powołał do istnienia Ośrodek Formacji Diakonów Stałych w Przysieku koło Torunia. Tam przygotowywał się również Zbigniew Machnikowski.

Diakonem stałym może zostać mężczyzna, jeżeli jest żonaty, po ukończeniu 35 roku życia z co najmniej 5-letnim stażem małżeńskim. Żona musi wyrazić zgodę na tę decyzję. Mężczyzna, który przyjmie diakonat stały a jest bezżenny, musi żyć w celibacie. Diakon stały może asystować przy obrzędach liturgicznych, udzielać Komunii św., głosić homilie, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu sakramentu małżeństwa sprawować sakramentalia, w tym prowadzić pogrzeby.

inf. na podst. KAI
zdjęcia: Krzysztof Mania

 

Zobacz także