Ze skarbca Kościoła – Wielki Piątek

Słowa Ojców Kościoła na Wielki Piątek

OjcowieO Krzyżu, który sprawiłeś, że Bóg wcielony na ziemi stał się niewolnikiem naszego zbawienia, człowiek natomiast stał się Królem w Bogu na niebiosach. Przez ciebie zabłysło światło prawdy, a noc bezprawia uciekła. Ty zniszczyłeś wzniesione przez pogan bałwany i stałeś się zwornikiem ludzkiego pokoju, a przez przymierze Chrystusa-Pośrednika pojednałeś człowieka.

Światło słońca zasłoniętego zaćmiło się w pełne południe, a za jego przykładem księżyc zmienił barwę na kolor krwi.

Bo ujrzały Ciebie, ich Pana, na krzyżu i znieść tego nie mogły. Zamiast istot rozumnych, bezrozumne zadrżały z lęku.

Teraz wraz ze skałami, które sie kruszą, skrusz również i moje serce, którego dobro nie może skruszyć; podnieś również moją duszę umarłą przez grzech wraz ze zmarłymi, którzy sie z grobów podnoszą.

(…)

Ciebie, którego czczą chóry anielskie, z lękiem, w sposób niewidzialny, pilnują żołnierze, Strażniku Izraela!

Strzeż mnie Twą prawicą i powierz mnie świętemu aniołowi, aby mnie ustrzegł nietkniętym w nocy, w walce niewidzialnej.

Zostałeś opieczętowany w grobie pieczęcią strażników rozwiązanego już kapłaństwa. Ty, który jesteś skarbem życia nieśmiertelnego, zostałeś ukryty w sercu ziemi.

Opieczętuj znakiem Twego krzyża bramy mego ducha i moich zmysłów, w których się znajduje wejście dobra i zła, i utrwal we mnie dobro.

Nerses Snorhali (+ 1173)

Rzeźba z północnego portalu katedry w KoszycachO Krzyżu, który sprawiłeś, że Bóg wcielony na ziemi stał się niewolnikiem naszego zbawienia, człowiek natomiast stał się Królem w Bogu na niebiosach. Przez ciebie zabłysło światło prawdy, a noc bezprawia uciekła. Ty zniszczyłeś wzniesione przez pogan bałwany i stałeś się zwornikiem ludzkiego pokoju, a przez przymierze Chrystusa-Pośrednika pojednałeś człowieka. Ty stałeś się stopniem, dzięki któremu człowiek może wstąpić do niebios.
Bądź dla błogosławionych trwałą podporą, bądź dla nas kotwicą, by dom nasz trwał w pomyślności, aby łódź nasza płynęła szczęśliwie, utwierdzona przez krzyż, z krzyża wieniec uplótłszy.

Św. Paulin z Noli

 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.