Ze skarbca Kościoła: Zmartwychwstanie

Słowa Ojców i Liturgii na Wigilię Paschalną i Niedzielę Zmartwychwstania

ojcowieMy zatem w pobożności swojej obchodzimy pamiątkę tak wielkiej tajemnicy, aby tak, jak już czuwa nasza wiara umocniona Jego Zmartwychwstaniem, tak by również ta noc rozświetlona naszym czuwaniem zajaśniała, i abyśmy mogli z rozproszonym po całym świecie Kościołem słusznie uważać, że nie znajdujemy się w nicy. Dla tylu różnych ludów, które ta wspaniała uroczystość wszędzie zgromadziła, słońce wprawdzie zaszło, ale dzień się nie skończył, bo jaśniejąca ziemia zajęła miejsce jaśniejącego nieba.

Wigilia Wielkanocna

My zatem w pobożności swojej obchodzimy pamiątkę tak wielkiej tajemnicy, aby tak, jak już czuwa nasza wiara umocniona Jego Zmartwychwstaniem, tak by również ta noc rozświetlona naszym czuwaniem zajaśniała, i abyśmy mogli z rozproszonym po całym świecie Kościołem słusznie uważać, że nie znajdujemy się w nicy. Dla tylu różnych ludów, które ta wspaniała uroczystość wszędzie zgromadziła, słońce wprawdzie zaszło, ale dzień się nie skończył, bo jaśniejąca ziemia zajęła miejsce jaśniejącego nieba. 

Św. Augustyn

Fra Angelico - ZmartwychwstanieRzecz niezwykła i dziwna! Właściwie nie umarliśmy i nie pogrzebano nas. Zmartwychwstaliśmy, choć właściwie nas nie ukrzyżowano. Są to tylko obrazy, choć prawdziwie dokonało się nasze zbawienie. Chrystus rzeczywiście został ukrzyżowany, pogrzebany i prawdziwie zmartwychwstał. Wszystkie te łaski nam darował, abyśmy przez obraz uczestnicząc w Jego cierpieniach, prawdziwie osiągnęli zbawienie. Co za nieskończona milość ku bliźnim! Chrystus miał przebite swe nieskalane ręce i znosił cierpienia, i mnie, który nic nie cierpiałem, czyli uczestnikiem swego bólu i darowuje zbawienie.

Św. Cyryl Jerozolimski

Mamy więc oznaczone dwa czasy: jeden przed Zmartwychwstaniem Pana, drugi po Jego Zmartwychwstaniu, jeden, w którym żyjemy, drugi, w którym – jak ufamy – znajdziemy się. Jesteśmy symbolem czasu smutku, który oznaczają dni Wielkiego Postu, i w którym żyjemy; czas natomiast radości, spokoju i Królestwa, które oznaczają te dni, określa śpiew Alleluja, lecz jeszcze nie żyjemy w czasie chwały, ale już wzdychamy do owego Alleluja. Co to znaczy Alleluja? Chwalcie Boga! Lecz jeszcze nie żyjemy w czasie chwały. Po Zmartwychwstaniu Kościół będzie głosił chwałę Boga. Bo gdy zmartwychwstaniemy, będziemy sławili Boga na wielki.

Św. Augustyn

Niedziela Zmartwychwstania

Pobożne kobiety z wonnościami pobiegły za Tobą:
Tego jednak, którego jako umarłego szukały ze łzami,
jako Boga żywego uwielbiały, radując się,
i tajemnice zmartwychwstania Chrystusa ogłosiły uczniom.
Obchodzimy zwycięstwo nad śmiercią, zniszczenie piekła,
życia wiecznego początek,
i pełni wesela śpiewamy Temu, który to sprawił,
jedynemu, błogosławionemu Bogu, Ojcu,
przechwalebnemu .

Liturgia Bizantyjska

Zobacz także