Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Zakończyło się 331 zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski trwające od 8 do 9 marca br. Rozmawiano o sytuacji kapłanów w Polsce, programie duszpasterskim na najbliższe lata, normach nt. występowania duchownych w mediach oraz o przygotowaniach do Kongresu Eucharystycznego.

W dniach 18 – 19 czerwca w Warszawie odbędzie się III Krajowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem "Panie zostań w naszych rodzinach". Na Placu Teatralnym odbędą się uroczyste liturgie i procesja eucharystyczna. Po Mszy transmitowanej w TVP, wśród wiernych rozdany będzie chleb. "Będzie to świadectwo wiary oraz piękna liturgii" – powiedział Prymas Józef Glemp. Oprócz liturgii, podczas dwudniowego Kongresu odbędzie się procesja Eucharystyczna oraz wykłady związane z trwającym w Kościele do października 2005 Rokiem Eucharystii.

Episkopat przyjął hasło "Kościół niosący Ewangelię nadziei" dla ramowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2006-2010. Kilkunastostronicowy dokument przygotowała Komisja Duszpasterstwa Episkopatu Polski, której przewodniczy abp Damian Zimoń. Tym razem do prac przygotowawczych włączył się zespół, złożonych z duchownych i osób świeckich.

Episkopat Polski jednogłośnie przyjął także stanowisko, wedle którego dopuszcza się możliwość przyjmowania Komunii św. na rękę. "Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś prosi o Komunię na rękę gestem wyciągniętej dłoni, należy mu w taki sposób jej udzielić" – tak brzmi fragment przyjętej instrukcji nt. udziału i postaw wiernych w liturgii. Zapis ten przyjęto jednogłośnie – podkreślił na konferencji prasowej rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch. Możliwość udzielania wiernym Komunii św. na rękę w Polsce wprowadzają dokumenty II Synodu Plenarnego z 1999 r., zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2001 r. W dokumencie pt. "Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II" w punkcie 92. czytamy: "Synod Plenarny potwierdza i wyraża szacunek dla zwyczaju przyjmowania Komunii św. «do ust» w postawie zarówno klęczącej, jak i stojącej, nie wykluczając jednak innych form przyjmowania Komunii św., z zachowaniem najwyższej czci dla Eucharystii". A zatem udzielanie Komunii św. na rękę jest zgodne z prawem, ponieważ wedle powszechnego prawa Kościoła jest jedną z tych dopuszczalnych form.

żródło: KAI

Katarzyna Górkiewicz

Zobacz także