Zejdź mi z oczu

Czwartek XVIII tygodnia zwykłego, lit. słowa: Lb 20,1–13; Mt 16,13–23

Wczoraj w kontekście sceny Przemienienia Pańskiego mówiliśmy o św. Piotrze jako o kimś, kto wierzył w Pana Jezusa jako Mesjasza i bardzo pragnął, aby On zaczął już działać i wyzwalać Izraela.

I dzisiejsza Ewangelia potwierdza tę postawę św. Piotra, który odważnie wyznał wiarę, że Jezus jest Mesjaszem. Zaraz jednak potem, kiedy usłyszał o Jego śmierci w Jerozolimie z ręki arcykapłanów i uczonych w Piśmie, oburzył się na to: Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie (zob. Mt 16,22). W odpowiedzi słyszy: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku (Mt 16,23).

Święty Piotr i nie tylko on, ale właściwie wszyscy Żydzi wyobrazili sobie, że Mesjasz przyjdzie, aby zbrojnie uwolnić Izraela z niewoli i ponadto da im panowanie nad innymi narodami. Dlatego tak trudno przyszło im uwierzyć w Pana Jezusa, w to, że jest Mesjaszem, bo został ukrzyżowany, czyli poniósł śmierć taką jak niewolnik i najgorszy zbrodniarz. Święty Paweł używa tego sa– mego słowa, jakie wypowiedział Pan Jezus do św. Piotra: Zejdź mi z oczu … bo jesteś zawadą. Zobaczmy: dla Żydów i św. Piotra zawadą, zgorszeniem (skandalem) była myśl o tym, że Mesjasz miał zginąć na krzyżu.

A właśnie dla Pana Jezusa zgorszeniem (skandalem) była namowa, aby miał uniknąć krzyża. Jakże odmienne są myśli Boskie i myśli ludzkie.

Nie myślmy, że my krzyż już tak rozumiemy jak Pan Jezus. Wiemy, że On nas zbawił na krzyżu, ale czy prawdziwie sami bierzemy swój krzyż i widzimy w nim swoje zbawienie, czy znieważanie przyjmujemy z łagodnością, czy potrafimy przyjąć z cierpliwością i ufnością cierpienie, niesprawiedliwość? A ponie– waż Pan Jezus mówi: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 10,38n).

Stale chyba jeszcze jesteśmy jak św. Piotr, który widzi Mesjasza triumfującego siłą nad wrogami, i nie rozumiemy jeszcze miłości Bożej tak wielkiej, że Syna Swego dał.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 4, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także