Zembrzyce: W sierpniu IV edycja rekolekcji Mysterium fascinans

Rekolekcje odbędą się w dniach 12-14 sierpnia 2011 r. w Zembrzycach pod hasłem: „«A świątyni w nim nie dojrzałem...» (Ap 21, 22) Liturgia i rzeczy ostateczne”. Gośćmi specjalnymi będą ks. prof. Cesare Giraudo SI, wykładowca teologii liturgii na Gregorianum oraz ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny.

Wybitny amerykański liturgista Robert Taft pisał kiedyś, że „mistagogia jest dla liturgii tym, czym egzegeza jest dla Pisma”. Głęboko przekonani, co to trafności tego stwierdzenia, podejmujemy się – już po raz czwarty – organizacji rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, których naczelną ideą jest właśnie mistagogia liturgiczna, czyli „wyjaśnianie misterium ukrytego w Pismach oraz sprawowanego w liturgii” (E. Mazza). Dokonuje się to – jeśli tak można powiedzieć – poprzez dwie formy: piękne celebrowanie liturgii sprawowanej w dwóch formach rytu rzymskiego oraz naukową refleksję nad teologią liturgii.

Myślą przewodnią tegorocznych rekolekcji jest hasło: „«A świątyni w nim nie dojrzałem…» (Ap 21, 22)  Liturgia i rzeczy ostateczne”. Rekolekcje odbędą się w dniach 12-14 sierpnia 2011 r. (piątek – niedziela) w Mariackim Ośrodku Rekolekcyjnym w Zembrzycach (ok. 60 km od Krakowa). Poprowadzą je ks. dr Maciej Zachara MIC z Lublina (celebracja liturgii i homilie) oraz ks. dr Janusz Mieczkowski z Krakowa (strona naukowa). Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji są ks. prof. Cesare Giraudo SI, wykładowca teologii liturgii Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz Papieskiego Instytutu Orientalnego w Rzymie oraz ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny. 

Myśl przewodnia rekolekcji zrodziła się w czasie poprzedniej edycji poświęconej Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, której uważna lektura otworzyła nas na eschatologiczny wymiar liturgii. W nr. 8 czytamy: „Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu hymn chwały. Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako nasze życie, i my razem z Nim ukażemy się w chwale”.

Podejmujemy ten temat związku liturgii i rzeczy ostatecznych, ponieważ wydaje się on być kluczowym dla rozumienia liturgii, a jednocześnie bardzo zaniedbanym w polskiej teologicznej refleksji, a nade wszystko w codziennym doświadczeniu wiernych. Aleksander Schmemann pisał, że „chociaż chrześcijanie nadal żyją w tym świecie, oczekują i wypatrują tej ‘paruzji’, modlą się i czuwają […]. To oczekiwanie, ta tęsknota, zyskuje teraz nieustannie wypełnienie i odpowiedź w sakramencie Obecności Pańskiej, w uczcie eucharystycznej”. Czyż nie warto podjąć tego tematu i zobaczyć w liturgii spełnienie najgłębszej tęsknoty naszych serc – tęsknoty za niebem…?

Dlatego też gorąco zapraszamy na rekolekcje Mysterium fascinans zarówno fachowców (teologów) jak i amatorów (kochających liturgię); kapłanów, kleryków, siostry zakonne i nade wszystko osoby świeckie. Tematy będą tak podejmowane, aby stanowiły wartość, możliwie dla wszystkich zainteresowanych tajemnicą świętej liturgii Kościoła.

Zapisy trwają od marca do 15 lipca 2011 r., a koszt rekolekcji wynosi 175 zł. W ramach tej kwoty mieści się m.in. nocleg w wysokim standardzie, wszystkie posiłki przewidziane w programie oraz materiały konferencyjne. Internetowy formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.mysteriumfascinans.pl. Jesteśmy obecni również na Facebooku.

Liturgia to paruzja, to realna obecność Zmartwychwstałego wśród nas – o tej tajemnicy będziemy mówić i tę tajemnicę będziemy celebrować w czasie IV Rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans. Zapraszamy.

Organizatorzy:
Naukowe Koło Liturgiczne Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie

Zobacz także