Ziemia Święta: neokatechumenat powinien szanować miejscową liturgię

Ordynariusze katoliccy Ziemi Świętej wyrazili swoje uznanie dla wspólnot Drogi Neokatechumenalnej za aktywne głoszenie Ewangelii. Jednocześnie wezwali je do pełnego dostosowania się w sprawowaniu liturgii do wytycznych Kościoła powszechnego. Neokatechumenat jest obecny w Ziemi Świętej od ponad ćwierć wieku.

"Jesteśmy wdzięczni za waszą obecność w niektórych naszych parafiach, za głoszenie Słowa Bożego i pomoc jaką niesiecie naszym wiernym w pogłębianiu ich wiary" – głosi list podpisany przez patriarchę łacińskiego Jerozolimy i hierarchów katolickich Kościołów wschodnich z terenu Ziemi Świętej.

Nosi on tytuł "Jedna parafia, jedna Eucharystia" i wskazuje na konieczność budowania jedności wspólnoty parafialnej. Na Bliskim Wschodzie "jesteśmy bardzo przywiązani do naszej liturgii i naszych tradycji. Prosimy was, byście zrozumieli i uszanowali to przywiązanie naszych wiernych" – napisali biskupi różnych obrządków.

Podkreślili, że wymogiem autentycznej ewangelizacji jest poznanie języka i kultury ludzi. Mówienie tym samym językiem jest wyrazem szacunku i narzędziem zrozumienia duszy i historii katolików żyjących w kontekście pluralizmu religijnego, kulturowego i narodowościowego Ziemi Świętej.

inf. KAI

 

Zobacz także