Zmarła prof. Anna Świderkówna

Zmarła prof. Anna Świderkówna, wybitna biblistka, filolog, emerytowana profesor Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Miała 83 lata.

Anna Świderkówna urodziła się 5 grudnia 1925 r. w Warszawie jako jedynaczka. Jej rodzina była – jak to sama określała – dość obojętna religijnie. – Matka dziwiła się mojej pobożności – wspominała. Sama przypisywała swoją religijność woli Boga i modlitwie swojego stryja-księdza, który zginął w obozie w Dachau.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, Anna Świderkówna zaczynała trzecią klasę gimnazjum. – Trzecioklasiści otrzymywali abonament do teatru i mnie niestety to ominęło – wspominała pani profesor. Maturę zdała już na tajnych kompletach w 1943 r. Jednak matka nie pozwoliła jej na studiowanie na tajnym uniwersytecie. Za to nie sprzeciwiła się wstąpieniu córki do Armii Krajowej. W konspiracji wykonała tylko jedno zadanie – przeniosła niewielką paczkę pod wskazany adres. Niedługo potem wybuchło powstanie, w czasie którego była sanitariuszką w szpitalu polowym przy Mokotowskiej 55.

Od 1945 do 1949 r. Anna Świderkówna studiowała filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W 1951 r. obroniła doktorat z papirologii, sześć lat później wyjechała na stypendium rządu francuskiego do Paryża, gdzie studiowała przez pięć miesięcy. W 1959 r. przez dziewięć miesięcy pracowała naukowo w Egipcie. W 1960 r. zrobiła habilitację na wydziale historycznym UW, a w 1961 r. została docentem, zaczęła też kierować zakładem papirologii na uniwersytecie. W 1969 r. została profesorem nadzwyczajnym. Siedemnaście lat później uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.

Jeszcze podczas studiów magisterskich, w 1946 r. na obozie studenckim w Jaszczurówce poznała ks. Bogdana Jankowskiego, który od 1950 r. stał się jej spowiednikiem i ojcem duchowym. Ich znajomość przetrwała niemal 55 lat, mimo iż ks. Jankowski – znany biblista – wstąpił do zakonu benedyktynów w Tyńcu. Wiele lat później współpracowali przy kolejnym wydaniu Biblii Tysiąclecia. Anna Świderkówna także wstąpiła do benedyktynek, lecz po roku przełożeni uznali, że zakon nie jest jej powołaniem. – Myślę, że wolą Boga było, żebym wstąpiła i wolą Boga, bym odeszła z klasztoru. Może Bóg chciał, bym zajmowała się tym, co robię i żeby spotkało mnie to wszystko, co mnie spotyka – mówiła pani profesor.

Za swoje zadanie uważała pisanie o Biblii i komentowanie Pisma Świętego. Najbardziej znane książki to: "Rozmowy o Biblii", "Rozmów o Biblii ciąg dalszy" i "Rozmowy o Biblii. Nowy Testament", "Prawie wszystko o Biblii", a ostatnio także "Biblia a człowiek współczesny" i "Nie tylko Biblia".

Prof. Anna Świderkówna została wyróżniona wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka, Nagrodą Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego "Clio", Nagrodą im. ks. I. Radziszewskiego. Odznaczona została też Warszawskim Krzyżem Powstańczym i nagrodą „Fides et Ratio”.

Inf. KAI

 

Zobacz także