Znajduję Cię, Panie, w Twoich misteriach

Dobra książka

Odo Casel

Rynek wydawniczy jest zalany masą książek tak, że – mówiąc przysłowiowo – można się w nich „utopić”. Jednakże z bólem serca trzeba przyznać, że powyższe zdanie w żaden sposób nie odnosi się do dziedziny liturgii. Książek jest mało. Głównie polskie wydawnictwa. Tłumaczeń zachodnich praktycznie wcale. Dlatego ze świecą szukać pozycji bezcennych, a ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że nie tyle ze świecą, co z paschałem.

Paschał nie pojawił się tu przypadkiem, lecz stanowi on wprowadzenie do książki zdecydowanie bezcennej, której nie można pominąć w jakichkolwiek studiach liturgicznych, czy nawet po prostu liturgią się interesując. Autor książki, Odo Casel, benedyktyński teolog z opactwa Maria Laach w Niemczech, zakończył swoje życie w czasie śpiewu Exultetu, w którym wychwalał piękno i wymowę Paschału. Na jego nagrobku widnieje napis, który stanowi doskonałe streszczenie książki „Chrześcijańskie misterium kultu”, o której tu mowa: „[…] o. Odo Casel, […] mystagog i czciciel świętego mysterium, po dopełnieniu ofiary, przemieniony paschalnymi misteriami, w które sam innych wtajemniczał, przeszedłszy z Panem Wielką Noc, wszedł do uszczęśliwiającego widzenia”.

O tym właśnie jest wspomniana pozycja. Odo Casel ukazuje chrześcijańską liturgię, jako misterium Chrystusa i Kościoła. Dla większości wydaje się to czymś wręcz oczywistym – do słowa misterium już się przyzwyczailiśmy, nie robi już na nas wrażenia, a na pewno nie budzi ono już w nas poczucia tajemnicy. Okazuje się jednak, że pojęcie to wciąż jest tajemnicze i prowadzi do wielkich Tajemnic, co genialnie w swojej książce pokazuje Casel. Wychodzi on od misteriów pogańskich, przez ukazanie istoty kultu w ogóle, aby pokazać sens, fenomen i głębię chrześcijańskiej liturgii.

Są takie książki, których nie można streszczać, czy nawet o nich opowiadać, ponieważ ogołaca się je z treści i piękna formy. Nikt nie zrozumie, czym są Wyznania św. Augustyna, jeśli do nich nie sięgnie, albo na czym polega fenomen Pana Tadeusza, jeśli go nie przeczyta. Podobnie jest z Caselem – trzeba jego książkę pochłonąć (inaczej się jej nie czyta!), aby zobaczyć, dlaczego poświęcił on całe życie dla odkrywania i wtajemniczenia w Mysterium.

Św. Ambroży pisał o swoim spotkaniu ze Zmartwychwstałym w słowach „Znajduję Cię w Twoich misteriach” – Casel podpisał się pod tymi słowami swoim życiem i swoją myślą teologiczną.

O. Casel, Chrześcijańskie misterium kultu, tłum. M. Wolicki, Kraków 2000.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ksiądz archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjął w 2013 r.). W 2015 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończył w 2019 r. obroną doktoratu. Od 2019 r. wykłada teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Autor lub redaktor 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym.