Znak krzyża w czasie Modlitwy eucharystycznej

Czy istnieją jakieś instrukcje, co do zachowania współcelebransów, usługujących i pozostałych wiernych, kiedy w czasie I Modlitwy eucharystycznej celebrans mówi abyśmy... otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę” wykonując znak krzyża? Czy nie byłoby wskazane, aby wszyscy wykonali znak krzyża?

Maciej

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w numerze 222. nakazuje, aby wszyscy koncelebransi wypowiadając słowa od „Pokornie Cię błagamy”, aż do „abyśmy przyjmując z tego ołtarza”, pochylili się, a następnie na słowa „obfite błogosławieństwo i łaskę” wyprostowali się i uczynili znak krzyża. Przeciwko zaś czynieniu znaku krzyża również przez wiernych świeckich przemawia Kan. 907 Kodeksu Prawa Kanonicznego: „W sprawowaniu Eucharystii diakonom i świeckim nie wolno wypowiadać modlitw, zwłaszcza modlitwy eucharystycznej, lub wykonywać czynności, które są właściwe kapłanowi odprawiającemu.”

Michał Pac OP

Zobacz także