Zwiastowanie Pańskie / Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Nieco spóźnione notatki nt. pochodzenia kolekt Zwiastowania w Mszałach Pawła VI i Piusa V.

Mszał Pawła VI

Tekst: „Deus, qui Verbum tuum in utero Virginis Mariae veritatem carnis humanae suscipere voluisti, concede, quaesumus, ut, qui Redemptorem nostrum Deum et hominem confitemur, ipsius etiam divinae naturae mereamur esse consortes. Per Dominum”.

Nieco spóźnione notatki nt. pochodzenia kolekt Zwiastowania w Mszałach Pawła VI i Piusa V.

Mszał Pawła VI

Tekst: „Deus, qui Verbum tuum in utero Virginis Mariae veritatem carnis humanae suscipere voluisti, concede, quaesumus, ut, qui Redemptorem nostrum Deum et hominem confitemur, ipsius etiam divinae naturae mereamur esse consortes. Per Dominum”.

Oficjalny polski przekład: „Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało, spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez naszego Pana”.

Historia modlitwy. Tak brzmiącej modlitwy nie znajduję we wcześniejszych źródłach. To może być nowa kompozycja, dokonana na podstawie poniższej, z Mszału Piusa V.

Mszał Piusa V

Tekst: „Deus, qui de beatae Mariae Virginis utero Verbum tuum, Angelo nuntiante, carnem suscipere voluisti: praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam Genitricem Dei credimus, eius apud te intecessionibus adiuvemur. Per Dominum”.

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r.: „Boże, który zrządziłeś, że za Zwiastowaniem anielskim w żywocie Najświętszej Maryi Panny Słowo Twoje Ciałem się stało, pokornie Cię błagamy, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, w której Boże Macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Pana naszego”.

Historia modlitwy. Modlitwę ma papieski Sakramentarz Gregoriański, którego pierwsza redakcja, zaginiona i niedostępna, pochodzi z ok. 625/638 r. W tej pierwszej redakcji święta Zwiastowania nie mogło jeszcze być, ponieważ weszło ono do liturgii nieco później, około połowy VII w.

Tak nawiasem mówiąc, najstarszy ocalały rękopis papieskiego Gregorianum (Cambrai, Bibliotheque Municipale, ms. 164) pochodzi z ok. 811/812 r. i jest on wierną kopią zaginionej już księgi, którą papież Hadrian I posłał Karolowi Wielkiemu ok. 784/791 r. – z kolei ten "hadriański" Gregorianum musiał być przepisany z wcześniejszego źródła ok. 750 r., wtedy święto Zwiastowania już oczywiście dawno istniało.

Mszał Pawła VI. Jest to kolekta Mszy o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Mszał Piusa V też zresztą stosował tę kolektę w takiej funkcji.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....