Zwycięstwo przez mękę

Sobota XXV tygodnia zwykłego, lit. słowa: Za 2,5–9.14–15a; Łk 9,43b–45

Podobnie jak wówczas, gdy uczniowie wrócili z misji głoszenia bliskości królestwa Bożego pełni uniesienia z powodu mocy, w jaką byli wyposażeni, również wobec zachwytu nad wielkością dzieł, jakich dokonywał Pan Jezus, usłyszeli od Niego słowa niweczące ich zachwyt.

Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi (Łk 9,44).

Takie słowa Pana Jezusa zupełnie zaskakiwały słuchaczy i trzeba to powiedzieć, że do dzisiaj nie są dla nas całkiem zrozumiałe. Podobnie jak ci ludzie chcielibyśmy, aby nasza droga była pasmem sukcesów i nie spotkała nas żadna klęska. Dlaczego taka tragedia musiała przyjść na Niego? Co ona dla nas znaczy?

„Wydanie Syna Człowieczego w ręce ludzi” stanie się momentem ostatecznej konfrontacji: z jednej strony – żądzy panowania, starającej się rządzić siłą, z drugiej – prawdy i sprawiedliwości, które wydają się pozbawione jakichkolwiek szans wobec przemocy. Syn Boży, przychodząc na świat, bardzo konsekwentnie nie używa przemocy w walce ze złem. To doprowadza Go do haniebnego sądu i śmierci, co w kategoriach świata oznacza całkowitą klęskę. Z tej racji także uczniowie nie przyjmują w ogóle takiej perspektywy i ostatecznie w czasie męki i śmierci Pana Jezusa całkowicie się załamują. Okazuje się, że potrzeba dopiero zupełnie innego doświadczenia, aby logika Pana Jezusa została zrozumiana. Prawie wszyscy uczniowie Pana Jezusa poszli podobną drogą i musieli oddać życie za głoszoną prawdę. Ostateczne zwycięstwo jest metafizyczne: nowa rzeczywistość, królestwo Boże, które jednocześnie jest królestwem prawdy.

Zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa to królestwo jest na początku znikomo drobnym ziarnem, podobnym do ziarna gorczycy, ale ostatecznie rozrośnie się do rozmiarów dużego drzewa. Prorok Zachariasz zapowiada właśnie taki cudowny wzrost Jerozolimy, centrum tego królestwa. Jej wielkość będzie taka, że nie zdołają jej objąć żadne mury.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 4, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także