Abp Skworc: Udział w Mszy św. to najważniejsza formacja

W Warszawie odbyły się dwudniowe obrady Komisji Duszpasterstwa KEP pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Referat na temat formacji liturgicznej wygłosił w sobotę o. Dominik Jurczak OP z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

W Adwencie 2019 roku rozpoczął się trzyletni program duszpasterski „Eucharystia daje życie”. – Przygotowujemy program, który będzie realizowany przez cały Kościół w Polsce – mówi abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. – To pewnego rodzaju oferta, umocowana w decyzji Konferencji Episkopatu Polski, która przyjęła trzyletni program związany z eucharystią. Teraz mamy pierwszy rok, któremu przyświeca hasło „Wielka tajemnica wiary”, a przygotowujemy rok duszpasterski 2020/2021 z hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. To w zasadzie synonim Kościoła – wyjaśnia abp Skworc.

„Liturgia to wspólne dzieło Kościoła, całej wspólnoty wierzących, a nie tylko duchownych, dlatego aby była ona piękna oraz przeżywana w pełni potrzeba zaangażowania i celebransa i wiernych” – zaznaczył abp Skworc. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski dodał, że w programach duszpasterskich powinna zaleźć się reedukacja wiernych dotycząca znaczenia poszczególnych części Mszy Św. „Sama wiedza jednak nie wystarczy, potrzeba też przylgnięcia sercem do Tego, który jest gospodarzem Eucharystii. To nie biskup, kapłan, tylko sam Jezus Chrystus. Eucharystia jest wielkim skarbem Kościoła” – powiedział.

Podczas obrad w czwartek referat na temat formacji liturgicznej wygłosił o. Dominik Jurczak OP, wykładowca Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie. W swoim wystąpieniu odwoływał się do dokumentów soborowej liturgii, w tym do pojęcia „czynnego uczestnictwa” i jego zakorzenienia w Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Dzielił się także doświadczeniami Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w tym zakresie. – „Pierwszą i najważniejszą formacją jest udział we Mszy św. To dlatego Kościołowi tak bardzo zależy na tym, żeby ochrzczeni uczestniczyli w niedzielnej celebracji. Stąd apele i troska, żeby przychodzili do kościoła. Tam zaczyna się nasza przygoda z Chrystusem, która może być pogłębiana w osobistym życiu religijnym” – podsumował w swojej wypowiedzi ten temat abp Wiktor Skworc.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski poinformował, że trzyletni program duszpasterski dla Kościoła w Polsce „Eucharystia daje życie” jest skierowany także osób, których drogi z Kościołem z różnych powodów się rozeszły, a teraz do niego wracają. „Warto przypominać dlaczego wstępując do Kościoła powinniśmy uczynić znak krzyża i jak należy zachowywać się w czasie Mszy Świętej. W ramach przygotowania liturgicznego będziemy uczyć wiernych  aktywnego uczestnictwa w Eucharystii. Musimy pamiętać przede wszystkim, że wchodząc do świątyni wkraczamy w przestrzeń sacrum. Kościół to jest inna rzeczywistość, to miejsce spotkania człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Kościół to nowa arka, do której zaprasza nas Chrystus i ratuje nas dając nam siebie” – zaznaczył.

Metropolita katowicki zachęcił też byśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy Eucharystia jest dla nas spełnieniem obowiązku, czy cennym spotkaniem. „Eucharystia ma zmieniać nasze życie, mamy przyjąć eucharystyczny styl życia, czyli kierować się miłością” – powiedział abp Wiktor Skworc. Wyjaśnił też co oznacza zachęta zawarta w nowym programie duszpasterskim, by być wiernym Eucharystii. „Cała niedziela powinna być wypełniona Eucharystią, czyli spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem. Pamiętajmy, że w każdą niedzielę, w czasie Mszy św. Chrystus głosi nam swoje słowo. Jeśli weźmiemy je sobie do serca, to będziemy inaczej przeżywali swoje życie. Eucharystia jako ofiara Jezusa Chrystusa uczy nas ofiarności i miłości. Dzięki mocy Eucharystii możemy naśladować Jezusa Chrystusa” – stwierdził.

Hasło „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, będzie także mottem programu duszpasterskiego, rozpoczynającego się w Adwencie przyszłego roku. Temat całego, trzyletniego programu duszpasterskiego, przygotowanego na lata 2019-2022 brzmi „Eucharystia daje życie”.

inf. i fot. BP KEP, archidiecezjakatowicka.pl

mw

Zobacz także