Anuncjacja czyli ogłoszenie Wielkanocy i świąt ruchomych 2022

W dniu Objawienia Pańskiego, po odśpiewaniu Ewangelii, diakon lub kantor z ambony, zgodnie ze starożytnym zwyczajem Kościoła, ogłasza daty świąt ruchomych bieżącego roku, według następującej formuły.

„Wiedzcie bracia najdrożsi, że dzięki Bożej łaskawości, tak jak uradowaliśmy się z Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak ogłaszamy wam radość Zmartwychwstania tegoż naszego Zbawiciela.

Posłuchaj Anuncjacji z płyty „Maranatha”

Dnia drugiego marca będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.

Dnia siedemnastego kwietnia uroczystość Paschy Pana Naszego Jezusa Chrystusa z radością celebrować będziecie.

Dnia dwudziestego trzeciego maja będzie Wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dnia piątego czerwca Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Dnia szesnastego czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Dnia dwudziestego siódmego listopada pierwsza Niedziela Adwentu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen”.

Tekst z nutami można znaleźć w śpiewniku „Niepojęta Trójco”, a aktualną wersję w Dominikańskim kalendarzu liturgicznym.

Zobacz także

FreshMail.pl