Artur Zajt

Artur Zajt na Liturgia.pl

Aktor lalkarz. Ukończył Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Studiował też na wydziale reżyserii teatru lalek w Akademii Sztuki Lalkowej w Białymstoku,a przed studiami aktorskimi w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Jest skrzypkiem.Praktykuje zawód aktora lalkarza i reżysera teatru lalek od lat trzydziestu pięciu. Zajmuje się również edukacją teatralną, prowadząc cykle autorskich warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedną z jego osobistych pasji jest impostacja i dykcja języka polskiego.

  • Poprawna wymowa – Obrzędy wstępne Mszy św.

    17 lutego 2020

    O ile w codziennych rozmowach posługujemy się językiem potocznym, to w oficjalnych wystąpieniach, do których należy również sprawowanie liturgii, obowiązują nas ściśle ustalone reguły poprawnej wymowy. Są one tworem sztucznym, co nie oznacza, że zbędnym czy przestarzałym. ...