Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków 2018).

 • 7 tajemnic: katecheza o sakramencie pokuty

  21 lutego 2014

  Katechezę mistagogiczną pt. „Tajemnica przebaczenia – sakrament pokuty i pojednania”, wygłosił ks. Krzysztof Porosło we wtorek, 19 lutego 2014 r. Nagrania tej i kolejnych katechez będziemy oczywiście udostępniać.

 • 7 tajemnic: katecheza o sakramencie chrztu

  20 listopada 2013

  Katechezę mistagogiczną pt. „Tajemnica śmierci i zmartwychwstania – sakrament chrztu”, wygłosili o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło we wtorek, 19 listopada 2013 r. Nagrania tej i kolejnych katechez będziemy oczywiście udostępniać.

 • 7 tajemnic: wprowadzenie do sakramentów

  16 października 2013

  Katechezę pt. „7 tajemnic – wprowadzenie do sakramentów”, otwierającą nowy cykl, wygłosili o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło we wtorek, 15 października. Nagrania tej i kolejnych katechez będziemy oczywiście udostępniać.

 • Katecheza o święcie Podwyższenia Krzyża

  14 września 2013

  Specjalną katechezę liturgiczną o święcie Podwyższenia Krzyża o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło wygłosili w wigilię tego święta, podczas VI rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, odbywających się w dniach 13-15 września 2013 w Krakowie.

 • Ostatnia katecheza: o Bożym Ciele

  29 maja 2013

  Podczas katechezy noszącej tytuł „O chlebie i winie”, o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło mówili o uroczystości Bożego Ciała, opierając się na tekście Kanonu Rzymskiego i odwołując się do biblijnych typów oraz przedstawiających je mozaik. ...

 • Katecheza o Zesłaniu Ducha Świętego

  15 maja 2013

  Podczas ósmej katechezy, noszącej tytuł „O naszym uświęceniu”, o. Tomasz Grabowski OP mówił o liturgii wigilii Zesłania Ducha Świętego. Zatrzymując się na czytaniach i oracjach tej celebracji.

 • Katecheza o Wniebowstąpieniu Pańskim

  9 maja 2013

  Podczas siódmej katechezy, noszącej tytuł „O obecności w ukryciu” o. Tomasz Grabowski i ks. dk. Krzysztof Porosło mówili o tajemnicy Wniebowstąpienia Pańskiego, zatrzymując się na teologicznym znaczeniu uroczystości liturgicznej.

 • Katecheza o Triduum Paschalnym

  28 marca 2013

  Podczas dwuczęściowej – katechezy, pt. „O przejściu ze śmierci do życia” o. Tomasz Grabowski i ks. dk. Krzysztof Porosło mówili o najważniejszym w liturgii czasie – Triduum Paschalnym.

 • Katecheza o Wielkim Poście

  14 lutego 2013

  Podczas piątej katechezy, noszącej tytuł „O Samarytance, ślepcu i Łazarzu” o. Tomasz Grabowski i ks. dk. Krzysztof Porosło mówili o wielkopostnych ewangeliach, odczytywanych podczas skrutyniów. (więcej…)