Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków 2018).

 • Zmartwychwstanie rodzące pytania

  17 kwietnia 2009

  Korzystając z okazji mojego tygodniowego pobytu na święta w domu, poprowadziłem dzisiaj wspólnotę dla Ruchu Światło-Życie mojej parafii. Zadałem prowokujące pytanie: Zmartwychwstanie - legenda czy rzeczywistość? Kiedy przygotowywałem się do tego spotkania na nowo wziąłem do ręki "Wprowadzenie w chrześcijaństwo" Kard. Ratzingera, aby pełniej zrozumieć, co to...

 • Liturgia wzruszeń, prac, zmagań i myśli

  15 kwietnia 2009

  Z racji, że jest to mój pierwszy wpis na blogu, uznajmy, że będzie on wpisem programowym dla mojej dalszej „działalności”. Już od jakiegoś czasu Czcigodna Władza DOL zachęcała mnie do prowadzenia swojego bloga, ale pewne czynniki zewnętrzne uniemożliwiały mi to. Teraz udało się je przezwyciężyć. Miałem jednak sporo czasu na pomyślenie, o czym w ogóle...

 • Kongres eucharystyczny świętem Eucharystii

  19 czerwca 2008

  Święto Eucharystii Kard. Joseph Ratzinger (Benedykt XVI) w jednej ze swoich publikacji Eucharystię określił jako „Święto wiary”; wiary w prawdziwą obecność Chrystusa, w Jego zmartwychwstanie i w uobecnianie się tego misterium paschalnego w liturgii. Z tej wiary wypływa kult eucharystyczny, którego szczególnym wyrazem są kongresy eucharystyczne. Kolejny,...