Mikołaj Walczak OP

Mikołaj Walczak OP na Liturgia.pl

Mikołaj Walczak OP (ur. 1994 w Gdyni), dominikanin, diakon i student Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Pasjonat liturgii, przed wstąpieniem do Zakonu ceremoniarz. W ostatnim czasie szczególnie interesuje się zagadnieniem mszalnego i pozamszalnego kultu Najświętszego Sakramentu o czym pisze pracę magisterską pod kierunkiem Marka Blazy SJ. Od 2020 roku pracuje w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym.