Michał Wilk

Michał Wilk na Liturgia.pl

Biblista, redaktor, tłumacz, programista. Języki nowożytne studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, języki starożytne i biblistykę – na Pontificia Università Gregoriana i Sapienza Università di Roma, informatykę – na Politechnice Warszawskiej. Wykładowca greki i hebrajskiego oraz przedmiotów z pogranicza biblistyki i filologii klasycznej w Seminarium Zakonu Pijarów, Seminarium Redemptorystów i na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Założyciel i redaktor portalu BibleNote+ (dawniej Orygenes+).

  • Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza dla wiernych XXI wieku

    2 grudnia 2019

    Nakładem Wydawnictwa W drodze Ojców Dominikanów ukazał się komentarz „Ewangelia według św. Mateusza” autorstwa Curtisa Mitcha i Edwarda Sri – pierwszy z wielu planowanych tomów Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego. Seria jest polską edycją dobrze znanej i od lat polecanej zarówno w środowiskach akademickich, jak i duszpasterskich serii Catholic Commentary on Sacred Scripture....