Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie. Stała współpraca z miesięcznikiem "Oremus". Szczególne zainteresowania: historia liturgii chrztu i bierzmowania, historia sakramentarzy i mszałów, rozwój obrzędów Mszy świętej.

  • O pięknych mozaikach niezbyt fachowo słów kilka

    14 grudnia 2009

    Ilekroć jestem w Rzymie (w III tysiącleciu ma to miejsce zwykle raz na rok), mam parę miejsc, które obowiązkowo muszę nawiedzić, a gdybym tego nie zrobił, zaburzyłoby mi to harmonię wszechświata. Do tych miejsc należą m.in. dwie bazyliki: św. Kosmy i Damiana z VI w. (blisko Koloseum) i św. Praksedy z IX w. (blisko S. Maria Maggiore).

  • Na początek

    3 grudnia 2009

    Zachęcony przez DOL zdecydowałem się na otwarcie bloga. Nigdy dotąd nie zajmowałem się blogowaniem i bez impulsu z zewnątrz pewnie bym na to nie wpadł. Co z tego dalej wyjdzie – okaże się „w praniu”.