Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie. Stała współpraca z miesięcznikiem "Oremus". Szczególne zainteresowania: historia liturgii chrztu i bierzmowania, historia sakramentarzy i mszałów, rozwój obrzędów Mszy świętej.

 • „Historia Mszy” Pawła Milcarka

  16 stycznia 2010

  Bardzo żałuję, że infekcja, która kazała mi na parę dni przyjąć pozycję horyzontalną, skutecznie uniemożliwiła mi wyjazd do Krakowa, na dzisiejszą promocję książki Pawła Milcarka "Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej", o której od kilku dni można przeczytać na portalu (są tam też odnośniki...

 • Zapomniane Ewangelie adwentowe

  21 grudnia 2009

  Definitywne ustalenie długości Adwentu w rycie rzymskim to dopiero XII/XIII w. Wcześniej długość Adwentu była różna, zmieniał się także zestaw czytań biblijnych. W dawnych Ewangeliarzach znajdujemy perykopy, które pozornie nie mają żadnego związku z Adwentem.

 • O pięknych mozaikach niezbyt fachowo słów kilka

  14 grudnia 2009

  Ilekroć jestem w Rzymie (w III tysiącleciu ma to miejsce zwykle raz na rok), mam parę miejsc, które obowiązkowo muszę nawiedzić, a gdybym tego nie zrobił, zaburzyłoby mi to harmonię wszechświata. Do tych miejsc należą m.in. dwie bazyliki: św. Kosmy i Damiana z VI w. (blisko Koloseum) i św. Praksedy z IX w. (blisko S. Maria Maggiore).

 • Na początek

  3 grudnia 2009

  Zachęcony przez DOL zdecydowałem się na otwarcie bloga. Nigdy dotąd nie zajmowałem się blogowaniem i bez impulsu z zewnątrz pewnie bym na to nie wpadł. Co z tego dalej wyjdzie – okaże się „w praniu”.