Marcin L. Morawski

Marcin L. Morawski na Liturgia.pl

Filolog (ale nie lingwista) o mentalności Anglosasa z czasów Bedy. Szczególnie bliska jest mu teologia Wielkiej Soboty. Miłośnik Tolkiena, angielskiej herbaty, Loreeny McKennitt i psów wszelkich ras. Uczy greki, łaciny i gockiego. Czasami coś tłumaczy, zdarza mu się i wiersz napisać. Interesuje się greką biblijną oraz średniowieczną literaturą łacińską i angielską. Członek International Society of Anglo-Saxonists, Henry Bradshaw Society.

 • To, co napisano

  16 kwietnia 2017

  Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przypomina uczniom, że Jego męka, śmierć i powstanie z martwych zapowiedziane były w Starym Testamencie: u Mojżesza, czyli w Pięcioksięgu, u Proroków, i w Psalmach (Łk 24:27.44). Proroctwa dotyczące męki i śmierci Mesjasza wydają się łatwe do odszukania, wystarczy przypomnieć sobie na przykład Pieśni Sługi JHWH z Księgi proroka Izajasza, jak chociażby...

 • Wielki Czwartek bez krzyża?

  12 kwietnia 2017

  Tak zaczyna się msza Wieczerzy Pańskiej: Trzeba, abyśmy chlubili się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze, przez Niego zostaliśmy zbawieni i wybawieni. (więcej…)

 • V niedziela Wielkiego Postu: miłosierny Odkupiciel

  2 kwietnia 2017

  Gdy nadejdzie dzień świętej Paschy, będziemy śpiewać o błogosławionej Nocy, świętej Nocy, w którą Chrystus jako zwycięzca wyszedł z Otchłani, z krainy umarłych. Śpiewamy dziś psalm 130[129], który przedstawia grzesznika pogrążonego w otchłani, z której wyzwala go Pan, miłosierny Odkupiciel. ...

 • IV niedziela Wielkiego Postu: obraz chrztu

  25 marca 2017

  Gdy nadejdzie dzień świętej Paschy, nowo ochrzczeni zostaną namaszczeni najświętszym olejem krzyżma, na znak zjednoczenie z Pomazańcem Pańskim – bo takie ma znaczenie hebrajskie słowo Mesjasz, przełożone na grekę jako Chrystus. ...

 • Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne

  28 marca 2012

  On to w dzień przed męką za zbawienie nasze ci całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce (...) błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To słowa z mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku. Dzień...

 • Goły święty

  8 sierpnia 2011

  W hymnie, jaki Liturgia Horarum podaje na jutrznię i nieszpory dnia dzisiejszego, św. Dominik na golasa biegnie naprzeciw wrogom: nudus occurrens hostibus.

 • Słowo

  17 listopada 2010

  Po namyśle i rozmowach z przyjaciółmi postanowiłem bardziej oddać się służbie Słowa i słowa (cf. Dz 6:4).