Piotr Laskowski OP

Piotr Laskowski OP na Liturgia.pl

Dominikanin, obecnie pracuje z młodzieżą w Szczecinie. Absolwent UJ (filozofia) i UPJP2 (teologia) oraz rocznego programu w Dominican School of Philosophy and Theology w Berkeley w Kalifornii. Interesuje go wiele rzeczy, od wędrówek wśród pięknej przyrody, przez ciekawe rozmowy i dobrą literaturę, po filozofię człowieka i teologię sakramentów - i stara się wśród tej różnorodności odkrywać piękno jednego Stwórcy.

  • Ofiara Chrystusa #2

    17 czerwca 2021

    Ostatniego dnia przed swoją śmiercią, Chrystus zasiadł ze swymi uczniami do tego, co tradycja chrześcijańska nazwała Ostatnią Wieczerzą. Słowa, które wypowiedział i gesty, które wykonał były duchową antycypacją krzyża. W nich Jezus przemienia śmierć w duchowy akt akceptacji, w akt miłości, która siebie rozdaje; w akt modlitwy, w którym – dla Boga i od Boga – Jezus oddaje...