Piotr Laskowski OP

Piotr Laskowski OP na Liturgia.pl

Dominikanin, obecnie pracuje z młodzieżą w Szczecinie. Absolwent UJ (filozofia) i UPJP2 (teologia) oraz rocznego programu w Dominican School of Philosophy and Theology w Berkeley w Kalifornii. Interesuje go wiele rzeczy, od wędrówek wśród pięknej przyrody, przez ciekawe rozmowy i dobrą literaturę, po filozofię człowieka i teologię sakramentów - i stara się wśród tej różnorodności odkrywać piękno jednego Stwórcy.

 • Dlaczego Eucharystię nazywamy ofiarą? cz.2 #4

  8 lipca 2021

  Ofiarę paschalną składa Chrystus-kapłan. Nie jest to przypadek, że Kościół nazywa się, za Pismem Świętym narodem kapłańskim i Ciałem Chrystusa. Właśnie na mocy tego, wywodzącego się z chrztu, utożsamienia Kościoła z Ciałem Chrystusa-Kapłana, Eucharystia jest zarówno ofiarą Jezusa, jak i ofiarą Kościoła. ...

 • Dlaczego Eucharystię nazywamy ofiarą? cz.1 #4

  1 lipca 2021

  Eucharystia jest jedną ofiarą paschalną, gdyż jest w niej obecny ten sam Kapłan i to samo, co wówczas 2000 lat temu było ofiarowane – Jego ciało i krew. Prawda o realnej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina pozostaje w głębokim, nierozerwalnym związku z nauką o ofiarnym charakterze Mszy Świętej. ...

 • Czym jest Ofiara Chrześcijan? #3

  24 czerwca 2021

  Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wypełniły wszelkie dążenia ofiarnego kultu Starego Testamentu. W pewnym sensie naturalnym byłoby więc oczekiwać, że w życiu chrześcijan więcej ofiar nie potrzeba. Możemy jedynie świętować i z wdzięcznością wspominać tamtą, złożoną dwa tysiące lat temu. ...

 • Ofiara Chrystusa #2

  17 czerwca 2021

  Ostatniego dnia przed swoją śmiercią, Chrystus zasiadł ze swymi uczniami do tego, co tradycja chrześcijańska nazwała Ostatnią Wieczerzą. Słowa, które wypowiedział i gesty, które wykonał były duchową antycypacją krzyża. W nich Jezus przemienia śmierć w duchowy akt akceptacji, w akt miłości, która siebie rozdaje; w akt modlitwy, w którym – dla Boga i od Boga – Jezus oddaje...