Biblijna Droga Krzyżowa: Jezus spotyka swoją Matkę

Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia (Ap 3,8).

Ta czwarta stacja jest dowodem na to, że nasza Droga Krzyżowa to nie tylko trud zmagania się z grzechem, ale także droga miłości, piękna i dobra, że także na dobro – na dobro ze strony człowieka – znalazło się miejsce. Ta Droga Krzyżowa to droga człowieka w całej prawdzie o jego życiu.

Nieprawdą jest, że w ludziach czai się zło, grzech. To nieprawda, że jesteśmy beznadziejni, że nic dobrego z nas nie będzie, że do niczego się nie nadajemy. To nieprawda, że nic dobrego w twoim życiu się już nie wydarzy, że nie możesz być lepszy. Ktokolwiek by ci to mówił, jakkolwiek często byś to słyszał: od rodziców, współmałżonka, szefa w pracy, to nieprawda!

Droga krzyżowa, śmierć Chrystusa na krzyżu to szósty dzień – nowe stworzenie świata. A więc jeszcze raz w naszym sercu muszą rozbrzmieć słowa Boga, który stwarzając cię, mówi: tow me’od – „jesteś nadzwyczaj dobry, jesteś nadzwyczaj piękny”. Oto prawda o człowieku! Jesteś dobry, jesteś piękny, jesteś wyjątkowy, bo Bóg to w tobie uczynił.

Przy tej stacji mamy popatrzeć na Maryję i zobaczyć w Niej całe dobro i piękno, które także są w nas. To stacja, przy której uwierzymy, że także przed nami stoją otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, jeśli sami ich nie zamkniemy. Drzwi raju są na powrót otwarte. Widzimy przed sobą nowego Adama – Chrystusa, i nową Ewę – Maryję, nowe stworzenie – bo naprawdę jesteś dobry i piękny. Tylko w to uwierz.

Rozważanie pochodzi z książki „Biblijne Drogi Krzyżowe” ks. Krzysztofa Porosło.

Jezus spotyka swoją Matkę Fot. Lawrence Lew OP

Jezus spotyka swoją Matkę Fot. Lawrence Lew OP

O książce

Kościół – szczególnie w Wielkim Poście – zaprasza nas do modlitewnej medytacji kolejnych etapów drogi krzyżowej Chrystusa Pana. Kiedy przyjrzymy się bliżej tekstom natchnionym, zobaczymy, że nie tylko Ewangelie odsłaniają przed nami tajemnicę śmierci Jezusa. Ksiądz Krzysztof Porosło w zamieszczonych w tej książeczce rozważaniach Drogi Krzyżowej odkrywa, że cały Stary Testament (historie m.in. Adama, Jakuba, Józefa Egipskiego, Mojżesza, Hioba, Jeremiasza, Dawida) utkany jest z zapowiedzi męki Pana, zaś inne niż Ewangelie księgi Nowego Testamentu (szczególnie Apokalipsa św. Jana) odsłaniają jej zbawcze znaczenie.

Wydawca: Baptysterium; Format: 14,2 x 20,2 cm; Oprawa: miękka; Liczba stron: 50; Rok wydania: 2021; ISBN: 978-83-960436-0-3.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ksiądz archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjął w 2013 r.). W 2015 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończył w 2019 r. obroną doktoratu. Od 2019 r. wykłada teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Autor lub redaktor 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym.