Biblijna Droga Krzyżowa: Jezus z szat obnażony

Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział i by nie ujawniła się twa haniebna nagość (Ap 3,18).

Patrzę na Ciebie, Panie, odartego z szat, oplutego, oszpeconego, poniżonego do tego stopnia, że nie sposób na Ciebie patrzeć. Wszyscy odwracają głowę od Ciebie, jak prorokował Izajasz (por. Iz 53,2–3). Równocześnie widzę na tym obrazie jakąś niesamowitą godność, pokorę, królewską dostojność – piękny to widok. Święty Paweł pisał, że Twój pomysł na zbawienie świata to ubogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8,9). Jakże jest on inny od naszego. My jesteśmy przekonani o naszym bogactwie, ciągle o nim opowiadamy, wciąż się nim chwalimy i udajemy kogoś lepszego, niż jesteśmy naprawdę. A Ty mówisz, że to ubóstwo jest sposobem na zbawienie świata, że ono ubogaca.

Pozwól mi, Panie, zobaczyć, że jestem ubogi i słaby, że sam z siebie naprawdę nic nie mogę, bo wszystko w moim życiu to łaska i doświadczenie Twojej potężnej mocy. Daj mi doświadczenie ubogacenia Twoim ubóstwem, doświadczenie mocy w słabości. Żebym był mocny nie swoją pychą, nie swoim bogactwem, nie swoimi słowami, ale Tobą, Twoją mocą, Twoim bogactwem.

Stacja ta prowokuje również do pytania, na ile dostrzegam obok siebie innych ubogich: ubogich materialnie, moralnie czy duchowo. Na ile umiem się podzielić swoim ubóstwem: pieniędzmi, czasem, zainteresowaniem, rozmową, talentami? Kiedy daję z nadmiaru – czynię sprawiedliwość, kiedy daję ze swojego ubóstwa – zaczynam być miłosierny. Czy faktycznie wierzę, że moje ubóstwo może kogoś ubogacić? Czy wierzę, że dając z niedostatku, zaczynam prawdziwie kochać? Że dopiero wtedy upodabniam się do Ciebie? Chcę zakupić u Ciebie złota w ogniu oczyszczonego i białe szaty, abym się Tobą i Twoim ubóstwem ubogacił.

Jezus z szat obnażony, Fot. Lawrence Lew OP

Jezus z szat obnażony, Fot. Lawrence Lew OP

Rozważanie pochodzi z książki „Biblijne Drogi Krzyżowe” ks. Krzysztofa Porosło.

O książce

Kościół – szczególnie w Wielkim Poście – zaprasza nas do modlitewnej medytacji kolejnych etapów drogi krzyżowej Chrystusa Pana. Kiedy przyjrzymy się bliżej tekstom natchnionym, zobaczymy, że nie tylko Ewangelie odsłaniają przed nami tajemnicę śmierci Jezusa. Ksiądz Krzysztof Porosło w zamieszczonych w tej książeczce rozważaniach Drogi Krzyżowej odkrywa, że cały Stary Testament (historie m.in. Adama, Jakuba, Józefa Egipskiego, Mojżesza, Hioba, Jeremiasza, Dawida) utkany jest z zapowiedzi męki Pana, zaś inne niż Ewangelie księgi Nowego Testamentu (szczególnie Apokalipsa św. Jana) odsłaniają jej zbawcze znaczenie.

Wydawca: Baptysterium; Format: 14,2 x 20,2 cm; Oprawa: miękka; Liczba stron: 50; Rok wydania: 2021; ISBN: 978-83-960436-0-3.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ksiądz archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjął w 2013 r.). W 2015 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończył w 2019 r. obroną doktoratu. Od 2019 r. wykłada teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Autor lub redaktor 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym.

FreshMail.pl