Biblijna Droga Krzyżowa: Spotkanie z płaczącymi niewiastami

Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty (Ap 2,21).

Często nazywamy tę stację „pocieszeniem płaczących niewiast”. Trudno jednak dopatrzyć się tu pocieszenia ze strony Jezusa. Ja widzę w niej raczej przestrogę, wezwanie do nawrócenia, zobaczenie swojego grzechu: „Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i swoimi synami” (Łk 23,28).

Zadziwiające jest to, z jaką łatwością tłumaczymy sobie wiele rzeczy. Jak szybko uaktywnia się w nas proces racjonalizacji i wyparcia grzechu. Z jakiegoś powodu od razu próbujemy sobie grzech wytłumaczyć, a przynajmniej jakoś go załagodzić, uczynić go lżejszym, mniej poważnym. Grzechy robią się błędami, wina staje się przypadkiem, a płacz nad sobą zamieniamy w rzewne łzy nad Chrystusem.

Słowa, które skierowałeś do niewiast, przypominają tę apokaliptyczną klepsydrę: „Dałem jej czas, by się nawróciła, ale ona tego nie czyni”. Nam też dałeś czas. Mamy go wykorzystać na nawrócenie. Ile piasku zostało w tej klepsydrze? Ile okrążeń mogą zrobić wskazówki na tarczy zegara, zanim wybije koniec czasu nawrócenia? Przywykliśmy myśleć, że jest go dużo. Przecież ciągle mówią nam w kościele, że Bóg zawsze ma czas dla człowieka, że nigdy nie jest za późno, że On czeka do końca. Owszem, to prawda, ale zbawienie to kairos – moment łaski, który trzeba uchwycić natychmiast. Na nawrócenie jest tylko jeden dobry czas: „teraz”, bo może się okazać, że jeśli nie teraz, to nigdy.

Jezus spotyka kobiety, Fot. Lawrence Lew OP

Jezus spotyka kobiety, Fot. Lawrence Lew OP

Rozważanie pochodzi z książki „Biblijne Drogi Krzyżowe” ks. Krzysztofa Porosło.

O książce

Kościół – szczególnie w Wielkim Poście – zaprasza nas do modlitewnej medytacji kolejnych etapów drogi krzyżowej Chrystusa Pana. Kiedy przyjrzymy się bliżej tekstom natchnionym, zobaczymy, że nie tylko Ewangelie odsłaniają przed nami tajemnicę śmierci Jezusa. Ksiądz Krzysztof Porosło w zamieszczonych w tej książeczce rozważaniach Drogi Krzyżowej odkrywa, że cały Stary Testament (historie m.in. Adama, Jakuba, Józefa Egipskiego, Mojżesza, Hioba, Jeremiasza, Dawida) utkany jest z zapowiedzi męki Pana, zaś inne niż Ewangelie księgi Nowego Testamentu (szczególnie Apokalipsa św. Jana) odsłaniają jej zbawcze znaczenie.

Wydawca: Baptysterium; Format: 14,2 x 20,2 cm; Oprawa: miękka; Liczba stron: 50; Rok wydania: 2021; ISBN: 978-83-960436-0-3.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ksiądz archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjął w 2013 r.). W 2015 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończył w 2019 r. obroną doktoratu. Od 2019 r. wykłada teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Autor lub redaktor 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym.

FreshMail.pl