Bp Kamiński: Potrzeba nowych sposobów przygotowania do I Komunii

Proszę (…), aby nie został pominięty w procesie formacyjnym aspekt duchowy, jakim jest udział dzieci we Mszy św. – zaapelował do księży przygotowujących dzieci do I Komunii Świętej biskup Romuald Kamiński w komunikacje do wiernych diecezji warszawsko-praskiej.

Biskup Romuald Kamiński w komunikacie skierowanym do wiernych 1 lutego 2021 r. nakreślił sposoby formacji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Jak zaznaczył, obecnie obowiązują w Polsce wytyczne Konferencji Episkopatu Polski z 29 sierpnia 2020, które w przygotowanie bezpośrednie do Pierwszej Komunii św. włączają katechezę szkolną oraz parafialną katechezę sakramentalną.

Przygotowanie to powinno mieć przede wszystkim charakter duchowy – przypomina bp Kamiński. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła jednak pełny wymiar tego przygotowania. Jak podkreśla w komunikacie: „o ile nie jest większą trudnością nauka religii online, o tyle już niełatwo jest wypełnić zadanie duchowego przygotowania do sakramentów”.

Biskup wzywa zatem, by nie zaniechać w procesie formacyjnym aspektu duchowego formacji, jakim jest udział dzieci w Mszy św.: „Dobrym rozwiązaniem może być specjalnie sprawowana Eucharystia dla mniejszej grupy, tak aby zachować przepisy sanitarne. Gdyby zachodziła taka potrzeba duszpasterska, zezwalam kapłanom na odprawienie dodatkowej Mszy św. (KPK kan. 905 §2)” – pisze biskup warszawsko-praski.

Zauważa on także, że pierwszymi, którzy mają przygotować dziecko do przyjęcia Komunii św. są jego rodzice. Podkreślał to już Pius X w dekrecie Quam singulari wydanym blisko 100 lat temu. Poprosił on zatem duszpasterzy, aby zaangażowali rodziców nie tylko w organizację uroczystości, lecz także w przygotowanie formacyjne dzieci. Zachęcił on także do przekazywania rodzicom materiałów formacyjnych, które pomogłyby w pogłębianiu wiedzy religijnej w domach rodzinnych.

Bp Kamiński przypomniał także, że zgodnie ze wskazaniami Episkopatu Polski miejscem przygotowania i przystąpienia do Pierwszej Komunii św. jest parafia zamieszkania dziecka (por. 22). Za zgodą proboszcza parafii zamieszkania, przystąpienie do sakramentów jest możliwe w parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Jednak po rozpoczęciu przygotowania nie należy już zmieniać miejsca formacji.

źródło: Kuria Biskupia Diecezji warszawsko-praskiej

 

ds

Zobacz także