Chorzów: Śpiewany Akatyst ku czci Bogarodzicy

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca 2013 r., o godz. 19.00, w kościele św. Jadwigi w Chorzowie, zostanie wykonany Akatyst ku czci Bogarodzicy – tekst ks. prałata Józefa Romana Maja z Warszawy z tradycyjną muzyką bizantyjską dobraną przez Marcina Abijskiego, kantora z Białegostoku.

Wykonawcami tego hymnu będą sami autorzy, czyli ks. prałat Józef R. Maj, Marcin Abijski oraz zespoły Bornus Consort z Warszawy i Schola Cantorum Minorum Chosoviensis z Chorzowa. Skład wykonawczy obejmie łącznie ponad dwudziestu śpiewaków – wyłącznie mężczyzn.

Posłuchaj fragmentu Akatystu (Pieśń uwielbienia)
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/13200_1.mp3|duration=237

Oprócz niezaprzeczalnych walorów estetycznych, dzieło to nosi w sobie wielką duchową siłę, dlatego wykonanie Akatystu będzie miało charakter liturgiczny, formę nabożeństwa. W chorzowskiej świątyni będzie obecna ikona Matki Bożej: „Madonna św. Łukasza” (kopia najstarszego wizerunku Maryi) przywieziona specjalnie z Warszawy, z kościoła św. Katarzyny. Ks. prałat Józef Maj odśpiewa wszystkie przewidziane modlitwy i dokona okadzenia ikony.

Wykonanie Akatystu ku czci Bogarodzicy wpisuje się w cykl obchodów Święta Miasta Chorzowa, nastąpi dokładnie w 756 rocznicę nadania wsi Chorzów zakonowi bożogrobców i zostanie poprzedzone uroczystą Mszą Świętą o godz. 18.00 w intencji miasta i jego mieszkańców, w której wezmą udział najwyższe miejskie władze i mieszkańcy.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Chorzów, Parafia św. Jadwigi w Chorzowie oraz Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, a honorowym patronatem objął je arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Serwis Liturgia.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także