Formularz o bł. Piotrze Claverie OP, biskupie, oraz osiemnastu Towarzyszach męczeństwa z Algierii

Prowincjał, ojciec Paweł Kozacki, 29 kwietnia 2019 roku wydał dekret, w którym ad experimentum dopuszcza do liturgii polskie tłumaczenie tekstów o męczennikach z Algierii: bł. Piotrze (Pierre) Claverie, dominikańskim biskupie Oranu, oraz osiemnastu Towarzyszach męczeństwa.

Zgodnie z kalendarzem Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego wspomnienie (dowolne) męczenników z Algierii przypada na 9 maja. Teksty w języku łacińskim i francuskim zostały zaaprobowane 25 marca 2019 roku przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. N. 407/18). Formularz do pobrania poniżej lub w dziale Dokumenty.

Piotr (Pierre) Claverie urodził się 8 maja 1938 roku w Bab-el-Oued (Algier), do Zakonu Braci Kaznodziejów wstąpił w 1958 roku; 2 października 1981 roku został wyświęcony na biskupa Oranu. Był gorliwym i użytecznym sługą Kościoła w Algierii wraz z osiemnastoma towarzyszami: siedmioma trapistami z klasztoru w Tibhirine, czterema ojcami białymi z Tizi-Ouzou, marystą, małą siostrą od Wniebowzięcia, dwiema siostrami augustiankami-misjonarkami, dwiema siostrami Notre-Dame des Aportes oraz małą siostrą Najświętszego Serca Karola de Foucauld. Dzięki świadectwu ich pokornego apostolstwa pokoju i przebaczenia Pan promieniował przez ich serca, życie oraz cichość. Złożyli najwyższe świadectwo – świadectwo męczeństwa – w latach 1994-1996. Zostali beatyfikowani 8 grudnia 2018 roku w Algierii.

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.