Co zaśpiewać na Mszy? 16. niedziela zwykła, rok A

Bóg jest dobry! To moja refleksja po medytacji nad niedzielną liturgią słowa. To zdanie, które usłyszałem kiedyś od pewnego jezuity, i które nie daje mi spokoju.

Czytania dzisiejszej niedzieli ukazują dobroć Pana: Tyś, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.(Ps 86)
I fragment mateuszowej ewangelii: Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”. Pan w miłości swojej daje nam czas na nawrócenie, nie chce naszej zagłady, ale życia! Dlatego, mimo, że grzeszymy, pozwala nam żyć i tym samym daje szansę na nawrócenie, abyśmy na końcu swojego życia mogli wejść w spichlerze pełne bożej pszenicy.

Wejście: Ty jesteś Panie Bogiem łaski (Niepojęta Trójco II)

Przygotowanie darów: Boże w dobroci (Siedl.)

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Niepojęta Trójco I, Siedl – opr. D. Kusz OP, Niepojęta Trójco II)

Antyfona na komunię: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Pan chce wieczerzać z Tobą. Pozwól Mu być gościem Twojego domu.

Uwielbienie: Gloria Tibi Domine (Niepojęta Trójco I)

Uwielbiony bądź Ojcze!

Zakończenie: Tylko w Twoim miłosierdziu (Niepojęta Trójco II)

Gdyby Bóg chciał, to zgładziłby nas wszystkich, bo w każdym z nas jest pełno chwastów. Ale Jego miłosierdzie nie zna granic, On cierpliwie czeka, aż dojrzejemy, aż pozwolimy Mu nawrócić nasze serca, aby mógł wprowadzić nas do swojego Królestwa.

Zobacz także