Co zaśpiewać na Mszy? 2. niedziela Wielkiego Postu, rok A

Jak często odwracamy swoje oblicze od naszego Zbawiciela? Wielki Post to czas refleksji i nawrócenia – Bóg objawia nam się dziś w całej swojej istocie, a czy my jesteśmy gotowi stanąć przed nim bez zewnętrznych otoczek kłamstwa, wymówek i krętactwa?

Druga niedziela Wielkiego Postu to przeżywanie tajemnicy Przemienienia na górze Tabor. W prefacji na ten dzień usłyszymy słowa: On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na świętej górze * odsłonił przed nimi * blask swojego bóstwa * i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza * upewnił nas, że przez cierpienie * dojść możemy do chwały zmartwychwstania.

Dla mnie to msza o blasku nadziei oraz prawdziwej istocie Boga–Człowieka.

Wejście: Zbudź się, o śpiący (Niepojęta Trójco II)

Antyfona na wejście to dokładnie tekst tego 27 psalmu: O Tobie mówi moje serce: * Szukaj Jego oblicza. * Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Warto przeczytać ten fragment również w drugą stronę: jak często my odwracamy swoje oblicze od naszego Zbawiciela? Wielki Post to czas refleksji i nawrócenia – Bóg objawia nam się dziś w całej swojej istocie, a czy my jesteśmy gotowi stanąć przed nim bez zewnętrznych otoczek kłamstwa, wymówek i krętactwa?

Przygotowanie darów: Pieśń o nadziei (Niepojęta Trójco II)

Dziś usłyszymy refren do psalmu: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Refren proponowanej pieśni doskonale koresponduje z tekstem psalmu, a dodatkowo, jak zaznaczyłem na wstępie, wyraża naszą ufność w to, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania.

lub

Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa (Niepojęta Trójco I)

Ten śpiew to również fragment z dzisiejszego psalmu. Usłyszymy: Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska * według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Łaska Pana dwa tysiące lat temu dotknęła trzech uczniów – Piotra, Jakuba i Jana. Dziś możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dostępujemy tej samej łaski – codziennie możemy oglądać to, co oni widzieli na górze Tabor. Czy umiemy docenić ten cud przemienienia? Czy sami jesteśmy gotowi się przemienić?

Komunia: Chleb niebiański (Niepojęta Trójco I)

Antyfona na komunię bardzo mocno akcentuje teofanię: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie. Podobnie jak przy niedawno obchodzonym Chrzcie Pańskim widzimy dziś Chrystusa jako Boga–Zbawiciela. Chrystus w obecności proroków Starego Prawa objawia tajemnicę swojego przyjścia na ziemię. Uczniowie mogą oglądać Boga, stojąc z nim twarzą w twarz, dokładnie tak, jak my, kiedy przystępujemy do komunii. Dlatego szczególnie bliskie powinny być te słowa: Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów, dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa; dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos: „To Ciało spali ciernie grzechów i oświeci dusze ludzi przyjmujących Boski Pokarm”.

Uwielbienie: Upadnij na kolana (Siedl., Niepojęta Trójco II)

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. Upadli, bo poznali Boga i oddali mu cześć. Pokłon ten oddadzą Chrystusowi kolejny raz w podobnych okolicznościach – gdy, już po zmartwychwstaniu, obłok świetlisty zabierze Go im sprzed oczu. Łącząc się dziś z Piotrem, Jakubem i Janem, adorujmy Chrystusa.

lub

Silentium sacrum

Jest ono piękną możliwością, którą warto wykorzystać w czasie Wielkiego Postu, ale jest również działaniem, które nie zawsze i nie wszędzie jest możliwe do zastosowania. Duże przestrzenie sakralne nie pozwalają na zachowanie należytej ciszy sensu stricto – szuranie krzeseł i pokasływanie niesie się po całym kościele. Dlatego do ciszy podchodzić należy z wielką dozą uwagi i przemyślenia. Warto ocenić, czy w przestrzeni, w której przychodzi nam kantorować, jest realna możliwość zachowania ciszy, czy też wprowadzone przez nas silentium będzie jedynie brakiem śpiewu po komunii, a nie ciszą uświęconą.

Zakończenie: In lumine Tuo (Taizé)

Zakończmy dzisiejszą Eucharystię śpiewem, nawiązującym do Chrystusowej światłości. Może to być zaproponowany przeze mnie kanon, ale śpiewów z tekstem o świetle jest naprawdę bardzo dużo, warto poszukać, zagłębić się w tekst i wybrać to, co najbardziej do nas dziś przemawia.

Zobacz także