Co zaśpiewać na Mszy? 2. niedziela zwykła, rok A

Rozpoczęliśmy w liturgii okres zwykły. W tekstach Ewangelii widzimy Jezusa, który zaczął swą publiczną działalność. W dzisiejszym fragmencie słyszymy, jak Jan Chrzciciel obwieszcza cel tej misji – zbawienie człowieka. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata… który gładzi moje grzechy.

Scena z dzisiejszej Ewangelii przypomina nieco tę z poprzedniej niedzieli (święto Chrztu Pańskiego). Z tą różnicą, że tam, gdzie tradycja synoptyczna (Mt, Mk, Łk) umieszcza chrzest Jezusa w Jordanie; Ewangelia Janowa zawiera scenę, w której to sam Jan Chrzciciel składa świadectwo o Jezusie: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim (…) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Jan Chrzciciel zostaje tu przedstawiony jako ten, który pierwszy publicznie wyznaje i ogłasza, że Jezus jest Synem Bożym. Wypowiada również zdanie, które na stałe zostało włączone do liturgii: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Najprawdopodobniej jest to nawiązanie do baranka paschalnego. Przy czym w dzisiejszych czytaniach na plan pierwszy wybija się, nie aspekt cierpienia, ale bardziej kwestia posłania i misji. Od tej chwili bowiem Jezus rozpoczyna swą publiczną działalność. Jan Chrzciciel obwieszcza cel tej misji – zbawienie człowieka. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata… który gładzi moje grzechy.

Wejście: Cała ziemio (Niepojęta Trójco II) lub Niech cały świat z radością sławi Boga (Exsultate Deo)

Antyfona na wejście: Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy. (Ps 66, 4)

Fragment pierwszego śpiewu: Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio, cieszcie się weselcie i grajcie. (Psalm 98)

Przygotowanie darów: Czego chcesz od nas Panie (Niepojętą Trójco I lub Siedl.)

Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Komunia: Dajesz, Jezu Ciało Swe (Niepojęta Trójco I) lub Mądrość stół zastawiła (Niepojęta Trójco I) lub Uczta Baranka (Niepojęta Trójco II)

Antyfona na komunię: Stół dla mnie zastawiasz, * kielich mój jest pełny po brzegi. (Ps 23, 5)

Albo:

Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje. (por. 1 J 4, 16)

W pierwszej propozycji na komunię znajdziemy także nawiązanie do słów z dzisiejszej Ewangelii: Ciało Święte Chrystusa Baranka Bożego, Ciało Święte wydane dla naszego zbawienia. (1. zwrotka)

Uwielbienie: Dziękczynne pieśni śpiewajmy (Siedl. lub Exsultate Deo) lub Błogosławimy Cię (Niepojęta Trójco I)

Zakończenie: Tryumfy Króla Niebieskiego (Niepojęta Trójco II lub Siedl.)

Fragment pieśni: Zrodziła Maryja Dziewica wiecznego Boga bez rodzica, by nas z piekła wybawił, a w niebieskich postawił pałacach. (3. zwrotka)

Zobacz także