Co zaśpiewać na Mszy? 3. niedziela zwykła, rok A

Rozraduj się obecnością Pana, proś, aby zaspokoił Twój głód, pozwól Jemu zerwać zasłonę wstydu z Twojej twarzy.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. – to fragment dzisiejszego pierwszego czytania. Te słowa Izajaszowego proroctwa spełniają się w Chrystusie. Podczas dzisiejszej Liturgii rozraduj się z obecności Pana, bo On przyszedł, aby pomnożyć radość, by złamać ciężkie jarzmo, z którym się zmagasz, abyś ujrzał światło nadziei. On przyszedł byś miał życie w obfitości.

Wejście: Pan króluje (Niepojęta Trójco I)

Antyfona na wejście: Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. Przed Nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego świątyni. Ps 96 (95), 1. 6. Proponowany śpiew wykorzystuje tekst dzisiejszej antyfony.

Przygotowanie darów: Duch Pański nade mną (ze zbiorów Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego)

W Jezusie Chrystusie spełniają się wszystkie proroctwa. I nie jest to pobożnościowy frazes. On naprawdę przyszedł, żebym mógł żyć w obfitości.

Jezu Tyś jest Światłością mej duszy (Taize)

Jezus jest Światłością mojego serca. Przyszedł, abym nie musiał siedzieć w ciemności, abym wyszedł z ukrycia. Znajdź dzisiaj w sobie ciemności, te obszary swojej duszy, do których nie chcesz wchodzić, bo tam zimno, ciemno, zgnilizna i zaproś tam Pana. On się nie brzydzi, nie zawaha się wyciągnąć Cię z krainy mroku śmierci.

Komunia: Skosztujcie i zobaczcie (Niepojęta Trójco I i II, Siedl.)

Witaj pokarmie (Niepojęta Trójco II)

Antyfona na komunię: Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Ps 34 (33), 6. Rozraduj się obecnością Pana, proś, aby zaspokoił Twój głód, pozwól Jemu zerwać zasłonę wstydu z Twojej twarzy. Żeby nie być gołosłownym przytoczę modlitwę po Komunii, którą kapłan będzie wznosił również w naszym imieniu: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim Darem, * z którego czerpiemy nowe życie.

Uwielbienie: Confitemini Domino (Taize)

Błogosław Pana ma duszo (Taize)

Dziękuj Panu, uwielbiaj Go, bo Pan jest dobry, wiele dobra Ci dał.

Zakończenie: Mizerna cicha (zwrotka 3, 4, 5, 6)

Długo wzdychali, długo czekali, aż niebo rozgorzało, piekło zawarte, niebo otwarte, Słowo się Ciałem stało. Hej ludzie prości Bóg z wami gości skończony czas niewoli. On daje siebie chwała na niebie, mir ludziom dobrej woli. Nastąpił czas wyzwolenia, Pan jest z nami, walczy po naszej stronie. Odwagi, nie bój się, On zwyciężył świat.

Zobacz także