Co zaśpiewać na Mszy? 4. niedziela wielkanocna, rok C

„Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić. Alleluja.” (antyfona na Komunię). Ewangelia na dziś to fragment mowy Jezusa o Dobrym Pasterzu. Fragment, który objawia, że największym darem, który Pasterz ma dla swych owiec, jest życie wieczne.

Podkreśla też jedność Chrystusa z Ojcem – na Krzyżu umiera dla nas i pokonuje śmierć nie tylko niewinny, doskonały człowiek, Sługa Pański, ale sam Bóg. Słyszymy o tym również w czytaniu z Apokalipsy Świętego Jana – Bóg to zwycięski Baranek, przez którego ofiarę możliwe jest nasze odkupienie. Fragment z Dziejów Apostolskich eksponuje natomiast rolę Słowa Bożego, które głosi powszechny Kościół – to przez Nie każdy człowiek prowadzony jest przez Boga do życia wiecznego.

Wejście: Oto są baranki młode (m.: J. Gałuszka , Niepojęta Trójco I)

„To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. […] Paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia.” (drugie czytanie)

Ufam, że poza treściową adekwatnością, pieśń ta wyzwoli jak zawsze pokłady radosnego dziękczynienia kryjące się (czasem głęboko) w sercach zgromadzonego ludu.

Przygotowanie darów: Ofiarujmy chwałę, w wierze (Miod.)

„Gdy Baranek owce zbawił, Chrystus grzesznym pokój sprawił.” (z pieśni)

Komunia: Dzięki Ci, Panie (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco II)

Polecam na dziś zwłaszcza zwrotki 4 i 5 pieśni:

„Spojrzyj łaskawie Stwórco na nas, znikomych i słabych, ocal Dobry Pasterzu, owce na swojej łące. Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi i wzmacniasz już na zawsze, siebie dając nam, Panie. Spraw to, Ojcze Wszechmogący, w dobroci swej niezmiernej, byśmy się stali jedno z Tobą, Chrystusem i Duchem, Ty, coś w Trójcy jedyny.”

Uwielbienie: Dobry Pasterzu (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco II)

Łagodna pieśń wprowadzająca w indywidualną kontemplację czułej, troskliwej relacji Boga do mnie.

Zakończenie: Otrzyjcie już łzy, płaczący (Siedl.)

„I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.” (drugie czytanie)

Polecam szczególnie w tę niedzielę, poza pierwszą, zwrotki 8, 9 i 10, podkreślające powołanie nas do życia wiecznego.

Zobacz także