Co zaśpiewać na Mszy? 5. niedziela wielkanocna, rok A

W liturgii tej niedzieli będę prosił o dar radości z nadziei życia wiecznego, będę również prosił, abym uwierzył w miłość Ojca, żebym ujrzał Jego prawdziwe oblicze, takie, jakie pokazuje Jezus; abym umiał żyć w Ojcu, ukryty w Jego kochającym Sercu.

Wielu już zapomniało o Świętach Zmartwychwstania. My chcemy dalej trwać w paschalnej radości, cieszyć się, że nasz Pan żyje, że obdarował nas życiem wiecznym, że zabiera trwogę, leczy każdą ranę.

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy piękne słowa: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Pan chce, żebyśmy z Nim przebywali wiecznie, kocha moje życie do tego stopnia, że chce spędzić ze mną całą wieczność.

I jeszcze jeden fragment, który porusza moje serce: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Życie Jezusa ukryte jest w Ojcu. Do tego jesteśmy zaproszeni i my, aby przeżywać swoje życie na łonie Ojca, w Jego sercu. W liturgii tej niedzieli będę prosił o dar radości z nadziei życia wiecznego, będę również prosił, abym uwierzył w miłość Ojca, żebym ujrzał Jego prawdziwe oblicze, takie, jakie pokazuje Jezus; abym umiał żyć w Ojcu, ukryty w Jego kochającym Sercu.

Wejście: Alleluja, o dniu radosny (Siedl.)

Oto jest dzień (Niepojęta Trójco I i II)

Wracamy do pustego grobu, przeżywamy pierwszy dzień tygodnia, w którym nasz Pan uczynił cuda, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość (antyfona na wejście).

Przygotowanie darów: Ludu kapłański – zwrotka 4 (Niepojęta Trójco II)

Tekst proponowanej zwrotki koresponduje z tekstem dzisiejszej Ewangelii.

Komunia: Chrystus Pan zmartwychwstał (Siedl., Niepojęta Trójco II)

Pan zmartwychwstał i jest z nami (Niepojęta Trójco I, Exsultate Deo)

Ten, który pokonał śmierć, ukrył się w kawałku chleba. Przyjęcie komunii jest momentem,
w którym Pan skrywa swoje życie w Tobie. Skoro Jezus i Ojciec tworzą jedno, to znaczy, że sam Bóg w komunii ukrył się w Tobie, jest w Tobie życie Ojca. Uraduj się, uśmiechnij się
i żyj życiem Ojca.

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (Siedl.)

Pan ma wielką moc (Taize)

Uwielbiajmy Pana, śpiewajmy radosne Alleluja, bo Pan odkupił swój lud.

Zakończenie: Otrzyjcie już łzy – zwrotka 1 i 8 (Siedl.)

Bądźmy przeto zapewnieni, że choć wszyscy pomrzemy, z grobu kiedyś obudzeni, także zmartwychwstaniemy. I że potem, już bezpiecznie, z Bogiem żyć będziemy wiecznie – to tekst ósmej zwrotki, który przywołuje Jezusowe słowa z dzisiejszej Ewangelii: Niech się nie trwoży serce wasze. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idźmy do naszych domów pełni nadziei, że nasze życie się nie skończy, ale będzie trwało wiecznie, ukryte w chwale Ojca.

Zobacz także